Domov » AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

AKTIVNOSTI KOORDINATORJA

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 20.6.2012, kjer je obravnavala 2 enoti nesnovne kulturne dediščine.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v juniju 2012 je zaključen.
Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v oktobru 2012, je 15.9.2012.

Okrogla miza z naslovom Dediščina – naše bogastvo v SEM

V soboto 28. septembra 2019 je predstavnik Koordinatorja Miha Špiček dokumentiral delavnico suhozidne gradnje v vasi Škofi na Krasu. V vasi je potekala obnova suhega zidu pod mentorstvom Ivana Pavlina in Davida Terčona, organizirala pa jo je vaška skupnost Brje – Škofi v sodelovanju s Partnerstvom kraške suhozidne gradnje. Večer pred delavnico je potekalo predavanje Borisa Čoka o tipologiji in tehnikah gradnje kraškega suhega zidu.

Sedem novih enot v Registru žive kulturne dediščine

V mesecu aprilu 2012 je bilo v Register žive dediščine vpisanih 7 novih enot nesnovne kulturne dediščine. Skupno število vpisanih enot nesnovne kulturne dediščine v Register žive kulturne dediščine je 9.

Okrogla miza Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni

Slovenski etnografski muzej in Center za razvoj Litija v četrtek, 10. maja 2012, ob 10:00, organizirata okroglo mizo v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja.
Okroglo mizo organiziramo z željo po predstavitvi pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter po izpostavitvi vloge nosilcev tovrstne dediščine, ki s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije. Poleg tega želimo občinam, ustanovam, društvom ter posameznim nosilcem dediščine predstaviti nesnovno dediščino kot priložnost za vključevanje v podjetništvo in turizem.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu juniju. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana
*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

Sestanek delovne skupine

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine se je sestala 29.2.2012, kjer je obravnavala 9 enot nesnovne kulturne dediščine in eno pobudo.

Predstavitev nastajanja Registra žive kulturne dediščine

Predstavniki koordinatorja varstva žive kulturne dediščine smo se v preteklih dneh udeležili treh strokovnih posvetov s področja kulturne dediščine, kjer smo predstavili postopek prijave in vpisa enot v register žive kulturne dediščine ter merila za vpis v register žive kulturne dediščine. S prispevkom Register žive kulturne dediščine smo 14.2.2012 sodelovali na prireditvi Srečanje kulturne dediščine Slovenije, ki je potekal v okviru EPK na Ptujskem gradu.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v februarju 2012 je zaključen. Koordinator je prejel 8 novih prijav enot nesnovne kulturne dediščine.

Rok za oddajo vlog, predlogov in pobud, ki bodo obravnavane v juniju 2012, je 15.5.2012.

Zbiranje vlog

Zbiranje vlog, predlogov in pobud nesnovne kulturne dediščine za obravnavo v oktobru 2011 je zaključen. Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine bo poleg prispelih prijavnih obrazcev obravnavala tudi pobude in predloge enot nesnovne kulturne dediščine za vpis v Register žive kulturne dediščine. Na naš naslov lahko naslovite tudi predloge in pobude, ki jih bomo obravnavali in vas nato obvestili o primernosti nesnovne dediščine za vpis v Register in vas pozvali k izpolnitvi prijavnega obrazca.

Naslednja seja Koordinatorja

Naslednja seja Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in članov delovne skupine bo v mesecu oktobru. Rok za oddajo vlog, ki bodo obravnavane v oktobru 2011, je 15.9.2011.
Podpisane prijavne obrazce in priloge* pošljite na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine:
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

*Prijavni obrazec in vse priloge morajo biti tudi v elektronski obliki, shranjene na CD-ju in priložene pisni vlogi.

SEM v letu 2011 prevzel vlogo Koordinatorja

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 prevzel vlogo Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine. Vse uporabnike spletne strani prosimo, naj pobude in prijave (v skladu z dokumenti in navodili) za Register žive kulturne dediščine pošljejo na naslov:
Koordinator varstva žive kulturne dediščine
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana.
E: adela.pukl@etno-muzej.si

Pages