Domov » Udeležba predstavnice Koordinatorja varstva žive dediščine na Mednarodnem forumu v Sofiji

Udeležba predstavnice Koordinatorja varstva žive dediščine na Mednarodnem forumu v Sofiji

Mednarodni forum je potekal ob priložnosti sedemdesete obletnice Unesca v organizaciji Regionalnega centra za varovanje nesnovne kulturne dediščine v Jugovzhodni Evropi pod okriljem Unesca v Sofiji, Nacionalne komisije Republike Bolgarije za Unesco, Ministrstva za kulturo Republike Bolgarije, Bolgarske akademije znanosti in Univerze za bibliotekarske znanosti in informacijske tehnologije (ULSIT) med 12. in 13. 12. 2015 v Sofiji.

Mednarodnega foruma sva se iz Slovenije na povabilo Centra udeležili gospa Marjutka Hafner, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za Unesco, in dr. Bojana Rogelj Škafar, članica odbora Regionalnega centra.

Organizatorji so pripravili dvodelni program in hkrati izdatno poskrbeli za promocijo nesnovne dediščine v Bolgariji. Prvi dan so se posebej zaradi foruma predstavile pustne skupine Survakari,  forum pa so s svojo prisotnostjo počastili Irina Bokova, generalna sekretarka Unesca, in najvidnejši predstavniki ustanov organizatork.

Gospa Irina Bokova je nosilcem zadnje vpisane enote tradicionalnega izdelovanja preprog v Čiprovcih izročila diplomo za vpis. Po tem je izročila nagrade zmagovalcem mladinskega tekmovanja Spoznaj in deli živo dediščino v Bolgariji ter nacionalnega mladinskega tekmovanja Kulturna in naravna dediščina Bolgarije – razmišljajmo danes za jutri.

Temu so sledili prispevki prof. dr. Venceslava Veleva z bolgarskega Ministrstva za kulturo »Prispevek države, univerze, lokalnih ustanov in mreže muzejev ter lokalnih centrov pri varovanju nesnovne kulturne dediščine in njeni trajnostni promociji«, prof. Dr. Mile Santove z Bolgarske akademije znanosti »Bolgarija in Konvencija 2003: Kulturne politike in prakse za varovanje nesnovne kulturne dediščine in njihove perspektive« ter projekcija filma o tradicionalnem nacionalnem festivalu bolgarske folklore v Koprivštici v produkciji Bolgarske nacionalne televizije (2015, 50 min.).

Drugi dan foruma je bil razdeljen v dva panela: na prvem smo predstavniki Albanije, Armenije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške Cipra, Gruzije, Grčije, Moldove, Srbije, Slovenije (dr. Bojana Rogelj Škafar) in Turčije predstavili sisteme organizacije in dosežke implementacije Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v svojih državah, panel je zaključila nova direktorica Unescove Regionalne pisarne za znanost in kulturo v Benetkah gospa Ana Luiza Thompson Flores s prispevkom »Vloga regionalnega sodelovanja pri podpori varovanju nesnovne kulturne dediščine v Jugovzhodni Evropi: Tekoče aktivnosti in poti v prihodnje«.

Drugi panel je bil namenjen vlogam lokalnih skupnosti pri varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki so se ga udeležili predstavniki Bolgarije, Hrvaške, Grčije in Srbije.

Predstavitve so pokazale, da je nesnovna kulturna dediščina v Jugovzhodni Evropi izjemno pomemben in živ del svetovne kulturne dediščine tako z vidika ohranjanja dediščine kot take kakor tudi z vidika identifikacije lokalnih skupnosti in razvojnih priložnost za same nosilce, za turizem in promocijo tako na lokalni kot na na državni ravni. Predvsem Bolgarija in Hrvaška sta državi, ki že desetletje starteško na najvišji državni ravni načrtno skrbita za podporo in promocijo nesnovne kulturne dediščine.

Slovenija je bila prepoznana kot država z zelo dobro izdelanim sistemom varovanja, upravljanja in promocije nesnovne kulturne dediščine na strokovni ravni, ki ga izvaja Koordinator varstva žive dediščine v Slovenskem etnografskem muzeju, izrazito pa se od drugih držav razlikuje zaradi pomanjkanja nacionalne zadevne strategije in podpore, kar je tudi pomemben razlog za to, da je Slovenija v krogu jugovzhodno evropskih držav edina država brez vpisane enote na Unescovem Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva.

dr. Bojana Rogelj Škafar

PROGRAM MEDNARODNEGA FORUMA

Predstavitev ene od pustnih skupin Survakari iz Pernika, Bolgarija, pred gledališčem Ivan Vazov v Sofiji. Foto: Bojana Rogelj Škafar.