Domov » OBJAVE

OBJAVE

2022

CHARNEY, Noah. Easter traditions in Slovenia. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (18 min, 15 sek)). Feel Slovenia podcast, 6. https://en-podcast.slovenia.info/1925937/10443230-easter-traditions-in-s....

JERIN, Anja. Pomen nosilcev za ohranjanje dediščine Škofjeloškega pasijona. Pasijonski doneski ... 2022, 17, str. 45-51. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana. ISSN 2232-2965, ISSN 2232-2434.

JERIN, Anja. Predstavitev učnih kartic z vsebinami nesnovne kulturne dediščine : predavanje na Seminarju za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, City hotel, Ljubljana, 2. jul. 2022.

JERIN, Anja (intervjuvanec), PUKL, Adela (intervjuvanec). Anja Jerin in Adela Pukl, muzejski svetovalki v Slovenskem etnografskem muzeju. Dober tek : recepti. . marec 2022, št. 3, str. 82, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. "Lepota, zvestoba in pridne roke, po tem se spozna slovensko dekle". Dober tek : recepti. . februar 2022, št. 2, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Se še spomnite okusa tepke ali kloce? : okusite ga lahko v bovških krafih. Dober tek : recepti. . marec 2022, št. 3, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Gibanica, gübanca ali prepognjenca?. Dober tek : recepti. . april 2022, št. 4, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Mali kruhki, medeno pecivo z veliko imeni. Dober tek : recepti. . maj 2022, št. 5, str. 68-69, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Povitica : s škrlupci ali brez njih. Dober tek : recepti. . junij 2022, št. 6, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Kaj imajo skupnega idrijski žlikrofi in Napoleon?. Dober tek : recepti. . julij 2022, št. 7, str. 78-79, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Prekmurska gibanica. Dober tek : recepti. . september 2022, št. 9, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina in njeno varovanje v Sloveniji : predavanje in predstavitev Registra nesnovne kulturne dediščine, Mestni muzeju Krško, 10. maj 2022.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina : učno gradivo za osnovnošolce. 1. ponatis. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2022. 102 karti, ilustr. ISBN 978-961-6388-81-8.

JERIN, Anja, PUKL, Adela, ŽIDOV, Nena. Kulinarika kot nesnovna kulturna dediščina : predavanje na 4. delu 8. Glazerjevega posveta, Hram kulture Arnolda Tovornika, Selnica ob Dravi, 18 feb. 2022.

KLANČAR, Darja (grafični oblikovalec), JERIN, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila), ŽIDOV, Nena (urednik, avtor dodatnega besedila). Nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Intangible cultural heritage of Slovenia : 2023. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2022. 1 koledar (14 listov), barve.

POJBIČ, Jože. Pustne šege in šeme v senci kurentov : Pobuda in teža ohranjanja nesnovne kulturne dediščine povsem na strani nosilcev, ki so najpogosteje ljubiteljski aktivisti. Delo.si. . 1. mar. 2022, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/pustne-sege-in-seme-v-senci-kure....

PUKL, Adela. Vleka ploha v Sloveniji = Rönkhúzás Szlovéniában = Pulling the plank in Slovenia. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), KOZAR-MUKIČ, Marija (ur.). Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : med izviri in prihodnostjo šege : mednarodni simpozij : Szentgotthárd, Monošter, Madžarska, 26. in 27. september 2022 : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : a szokás eredete és jövője : nemzetközi tanácskozás : Szentgotthárd, Monošter, Magyarország, 2022. szeptember 26-27. : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : between the origins and the future of the ritual : international symposium : Szentgotthárd, Monošter, Hungary, 26 and 27 September, 2022 : . Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Szlovén Néprajzi Társaság: = Slovene Ethnological Society: Slovenski etnografski muzej: = Szlovén Néprajzi Múzeum: = Slovene Ethnographic Museum: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: = ZRC SAZU, Szlovén Néprajzi Intézet: = ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, 2022. Str. 52-56. ISBN 978-961-6775-27-4.

PUKL, Adela. How to bring intangible cultural heritage closer to children and young people? : predavanje na 16th Annual Meeting of the South-East European Experts Network on Intangible Cultural Heritage and 2022 Training of Trainers’ Workshop for the European Branch of the Global Network of Facilitators in Intangible Cultural Heritage "Intangible Heritage and Formal & Non-formal Education", Sofija, 20. 10. 2022.

ŽIDOV, Nena, JERIN, Anja. "Borovo gostüvanje" in "Vleka ploha" v slovenskem Registru nesnovne kulturne dediščine = A fenyőlakodalom és a rönkhúzás a Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékén Szlovéniában = "Marriage to a Pine Tree" and "Pulling the plank" in the Slovenian Register of the Intangible Cultural Heritage. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), KOZAR-MUKIČ, Marija (ur.). Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : med izviri in prihodnostjo šege : mednarodni simpozij : Szentgotthárd, Monošter, Madžarska, 26. in 27. september 2022 : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : a szokás eredete és jövője : nemzetközi tanácskozás : Szentgotthárd, Monošter, Magyarország, 2022. szeptember 26-27. : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : between the origins and the future of the ritual : international symposium : Szentgotthárd, Monošter, Hungary, 26 and 27 September, 2022 : . Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Szlovén Néprajzi Társaság: = Slovene Ethnological Society: Slovenski etnografski muzej: = Szlovén Néprajzi Múzeum: = Slovene Ethnographic Museum: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: = ZRC SAZU, Szlovén Néprajzi Intézet: = ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, 2022. Str. 66-70. ISBN 978-961-6775-27-4.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Safeguarding of the intangible cultural heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2022. 1 zgibanka ( str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2022. 1 zgibanka ( str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. 300 let Škofjeloškega pasijona : priložnostna razstava v Slovenskem etnografskem muzeju. Pasijonski doneski ... 2022, 17, str. 141-142. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana. ISSN 2232-2965, ISSN 2232-2434.

2021

JERIN, Anja. Ohranjanje in popularizacija nesnovne kulturne dediščine. V: BIZJAN, Branka. Rože iz krep papirja : priročnik : zbirna mapa z dvajsetimi delovnimi listi za dvajset rož. Moravče: Društvo rokodelcev - Rokodelski center, 2021. ISBN 978-961-95571-0-5.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2020. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. . . 2021, letn. 31 = 82, str. 237-242, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Slovenskijat etnografski muzej kato koordinator na opazvaneto na nematerialnoto kulturno nasledstvo – predimstva i nedostat"ci = The Slovene Ethnographic Museum as coordinator for the safeguarding of the intangible cultural heritage - advantages and disadvantages. V: GANEVA-RAYCHEVA, Valentina (ur.). Mestni obštnosti, kulturni nasledstva i muzei : sbornik s materiali ot naučna konferencija s meždunarodno učastie, Sofija, 25–26. 2. 2021 = Local communities, cultural heritage and museums : collection of papers from the International research conference, Sofia, 25.–26. 2. 2021. Sofija: Institut za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej - BAN, 2021. Str. 35-48, 380-390, ilustr. ISBN 978-954-8458-54-2.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Belokranjska pogača. Dober tek : recepti. . oktober 2021, št. 10, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Ko zadiši po morju : sol iz sečoveljskih solin. Dober tek : recepti. . julij, avgust 2021, št. 7-8, str. 80-81, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Kranjska klobasa, zašpiljeno dobra od 1869. Dober tek : recepti. . november 2021, št. 11, str. 79-80, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Mohant z bohinjskih planin. Dober tek : recepti. . junij 2021, št. 6, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina : učno gradivo za osnovnošolce. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2021. 96 kart, ilustr. ISBN 978-961-6388-81-8.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. O mesni specialiteti iz Zgornje Savinjske doline. Dober tek : recepti. . maj 2021, št. 5, str. 70-71, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Gastronomske posebnosti Slovenije v Registru nesnovne kulturne dediščine = Gastronomic specialities of Slovenia in the Register of the Intangible Cultural Heritage. V: JERIN, Anja (ur.), PUKL, Adela (ur.), ŽIDOV, Nena (ur.). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. Str. 10-13. ISBN 978-961-6388-80-1.

PUKL, Adela, JERIN, Anja. Vloga nosilcev pri nastajanju Registra nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. V: ĐORĐEVIĆ BELIĆ, Smiljana (ur.), LAJIĆ-MIHAJLOVIĆ, Danka (ur.), SIKIMIĆ, Biljana (ur.). Knjiga apstrakata i program skupa : međunarodni naučni skup "Savremena srpska folkloristika 11" : Tršić, 1-3. oktobar 2021 = Book of abstracts and conference programme : International Scientific Conference "Contemporary Serbian Folkloristics 11" : Tršić, October 1-3, 2021. Beograd: Udruženje folklorista Srbije: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"; Loznica: Centar za kulturu "Vuk Karadžić"; Tršić: Naučno-obrazovno kulturni centar "Vuk Karadžić", 2021. Str. 51. ISBN 978-86-7301-162-2.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Zgodba o velikoplaninskem siru trniču. Dober tek : recepti. . september 2021, št. 9, str. 70-71, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja (urednik), PUKL, Adela (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-80-1.

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2021) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2021). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. ISBN 978-961-6388-83-2.

PUKL, Adela. Izložba "Orači po sirni zagovezni v Okič: dobra rekolta s dobra oran" = Exhibition "Okič Shrovetide ploughmen: a good harvest through good ploughing". Živi nasledstva. 2021, 5-6, str. 77-80, ilustr. ISSN 2683-0256.

ŽIDOV, Nena. Pirhi v Sloveniji = Pisanice u Sloveniji. V: STEINBÖCK-KÖHLER, Michaela. Uskrs u Europskoj uniji = Easter in the European Union : Gradski muzej Bjelovar, Galerija Nasta Rojc, 26. 3. - 9. 4. 2021. Bjelovar: Gradski muzej, 2021. Str. 60-61, ilustr. ISBN 978-953-7236-32-8.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf). Nesnovna kulturna dediščina velike noči. Vsakdanjik : etnološki zapisi. 1. apr. 2021, ilustr., video. ISSN 2712-4959. https://vsakdanjik.zrc-sazu.si/nesnovna-kulturna-dediscina-velike-noci/.

ŽIDOV, Nena. Prehrana med nesnovno kulturno dediščino in certificiranjem = Food between intangible cultural heritage and certification. V: JERIN, Anja (ur.), PUKL, Adela (ur.), ŽIDOV, Nena (ur.). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. Str. 14-17. ISBN 978-961-6388-80-1.

2020

KRANJC, Darja (urednik, avtor dodatnega besedila). Art of dry stone walling, knowledge and techniques : Slovenia and Slovenes. Škocjan by Divača: Škocjan Caves Park, 2020. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6490-54-2.

JERIN, Anja. Nesnovna kulturna dediščina med prostovoljstvom, prostim časom in trženjem. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. . . 2020, letn. 30 = 81, str. 167-176, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2019. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. . . 2020, letn. 30 = 81, str. 211-215, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Pustne šege v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije = Shrovetide customs in the Register of the Intagible Cultural Heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2020. 1 zgibanka ( str.), ilustr.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Pustne šege v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije = Shrovetide customs in the Register of the Intagible Cultural Heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2020. 1 zgibanka ( str.), ilustr.

JERIN, Anja, PUKL, Adela, ŽIDOV, Nena. Kolo trajnostnega razvoja. Ljubljana, 2020.

PUKL, Adela. Razstava Ravenski pust: pustna šega v drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2020, letn. 30 = 81, str. 185-188, ilustr. ISSN 0354-0316.

PUKL, Adela. Oprema pustnih oračev Okič. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2020, letn. 30 = 81, str. 200-203, ilustr. ISSN 0354-0316.

ŽIDOV, Nena. Nesnovna kulturna dediščina in muzeji. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2020, letn. 30 = 81, str. 49-67, ISSN 0354-0316. 

ŽIDOV, Nena, JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v času covida-19. ICOM Slovenia. dec. 2020, str. 20-21, ilustr. ISSN 2591-1236. http://www.icom-slovenia.si/fileadmin/user_upload/ICOM_2020_web.pdf.


2019

JERIN, Anja. 12-godita sreša na ekspertnata mreža po nematerialno kulturno nasledstvo ot Jugoistočna Evropa - Ljubljana, Slovenija = 12th Annual meeting of the Sout-East European experts network on intangible cultural heritage in Ljubljana, Slovenia. Živi nasledstva. 2019, 1-2, str. 88-91, ilustr. ISSN 2683-0256.

JERIN, Anja. P'tuvaša izložba "Nematerialnoto kulturno nasledstvo na Slovenija v svetlinata na konvencija na JUNESCO" = Travelling exhibition "Intangible cultural heritage in Slovenia in the light of the UNESCO convention". Živi nasledstva. 2019, 1-2, str. 92-95, ilustr. ISSN 2683-0256.

JERIN, Anja. Implementacija Unescove konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v slovenskem prostoru. V: SVETEL, Ana (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Str. 102-113. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2018. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja.. . 2019, letn. 29 = 80, str. 272-284, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja (urednik), PUKL, Adela (urednik). Nesnovna kulturna dediščina Slovenije na Unescovih seznamih = Intangible cultural heritage of Slovenia on the UNESCO lists : (2016-2018). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-73-3.

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2018) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2018). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2019. 90 str.

PUKL, Adela. Pot kurentov od nacionalnega Registra do Unescovega Reprezentativnega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva. V: SVETEL, Ana (ur.), PETROVIĆ LEŠ, Tihana (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Str. 60-73. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3.

PUKL, Adela. Izložba "Škoromatija" : prazničnata tradicija v Hrušica = Exhibition Škormatija : carnival tradition in Hrušica. Živi nasledstva. 2019, 1-2, str. 96-99, ilustr. ISSN 2683-0256.

PUKL, Adela. "Kurenti" v s'rcama : običajat kato čast ot nematerialnoto kulturno nasledstvo = They are true kurenti under their skin : as part of the intangible cultural heritage. Živi nasledstva. 2019, 1-2, str. 74-77, ilustr. ISSN 2683-0256.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2019. 1 zgibanka (6 str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2019. 1 zgibanka (6 str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. Nacionalni in globalni seznami nesnovne kulturne dediščine in Unescova Konvencija (2003). V: SVETEL, Ana (ur.), PETROVIĆ LEŠ, Tihana (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Str. 12-25. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3. 2430854

2018

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2017. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, str. 219–227.

PUKL, Adela. Pot kurentov od registra nesnovne kulturne dediščine do Unescovega Reprezentativnega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, Mojstrana, 23.-26. maj 2018 : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 2018, str. 44.

PUKL, Adela, JERIN, Anja. Who owns ICH? The role of bearers, experts and the State in the safeguarding of ICH in Slovenia. V: Memoriamedia Review št. 3/ 2018 .

Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca. Bojana Rogelj Škafar. V: Living Heritage. Sofija: Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca, 2018, str. 88–93.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja. Uvodnik: Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. V: Valentinčič Furlan, Nadja (ur.) Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, 2018, str. 13–24.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja. Filmi o nesnovni kulturni dediščini: Govoriti za, govoriti o, govoriti skozi ali govoriti ob? / Films on Intangible Cultural Heritage: Speaking For, Speaking About, Speaking Through, or Speaking Alongside? V: Valentinčič Furlan, Nadja (ur.) Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, 2018, str. 25–44.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ur.). Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, 2018.

娜嘉•瓦伦丁希奇•弗兰 (VALENTINČIČ FURLAN, Nadja), 编者前言:非物质文化遗产与影像 (Editorial: Intangible Cultural Heritage and Film). V: Valentinčič Furlan, Nadja (ur.). 非物质文化遗产的影像记录与呈现—欧洲的经验, 清华大学出版社 (Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film – European Experiences. Peking: Tsinghua University Press, 2018, XIV-XL.

娜嘉•瓦伦丁希奇•弗兰 (VALENTINČIČ FURLAN, Nadja), 编者前言:非物质文化遗产与影像 (Visual Anthropology and the Visualisation of the Intangible Cultural Heritage within the UNESCO Framework). V: Valentinčič Furlan, Nadja (ur.) 非物质文化遗产的影像记录与呈现—欧洲的经验, 清华大学出版社 (Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film – European Experiences). Peking: Tsinghua University Press, 2018, str. 135–156.

娜嘉•瓦伦丁希奇•弗兰 (VALENTINČIČ FURLAN, Nadja, ur.) 非物质文化遗产的影像记录与呈现—欧洲的经验, 清华大学出版社 (Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film – European Experiences). Peking: Tsinghua University Press, 2018.

VALENTINČIČ FURLAN, NADJA, Prevod knjige Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom v kitajščino. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, str. 241–242.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja, Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, str. 243–245.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja. The Slovene Ethnographic Museum, Intangible Cultural Heritage and Film. V: Santova, Mila (ur.). Between the Visible and the Invisible: The Intangible Cultural heritage and the Museum. Sofija: Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca, 2018, str. 81–98.

ŽIDOV, Nena. Nesnovna dediščina = Intangible heritage. V: Marko Stokin: Dediščina Slovenije in Unesco =  Heritage of Slovenia and UNESCO. Ljubljana: ZVKD, ICOMOS Slovenija  2018, dopolnjena izdaja, str. 73–76.

ŽIDOV, Nena. Kulturna dediščina za sedanjost. V: Perovšek, Matija; Podlogar, Boštjan; Zgonec, Sanja: Življenje ustvarja zgodbe. Velike Lašče : Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2018, str. 3.

ŽIDOV, Nena. Tradicionalna pustovanja v Sloveniji med lokalno, regionalno in nacionalno identiteto. V:  Vladimir Karadzoski (ur.),  Rituals and festivals under masks on the Balkan: tradition, condition, tendention. Prilep: Institut of Old Slavic Culture, str. 131–152.

ŽIDOV, Nena, JERIN, Anja. Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2018. 1 zgibanka (6 str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. Težave Slovenije pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v luči Unescove Konvencije (2003). Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, str. 41–62.

ŽIDOV, Nena. Izdelovanje papirnatih rož - nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Občinski informator, ISSN 2232-2272. , marec 2018, 143, str. 8.

ŽIDOV, Nena. Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji med politiko, stroko in nosilci. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, Mojstrana, 23.-26. maj 2018 : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 2018, str. 55.


2017

JERIN, Anja. Škofjeloški pasijon : gledališka uprizoritev je poskrbela za 1. slovenski vpis na Unescov seznam kulturne dediščine človeštva. Delo.si, 17. jan. 2017

JERIN, Anja. Gilli danda, Tip-Cat, batonnet, klis ali pandolo?. Delo.si, 18. 8. 2017

JERIN, Anja (avtor, fotograf). Škofjeloški pasijon : kabinet čudes : prvi slovenski vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Delo, 28. jan. 2017, leto 59, št. 23, str. 18.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2016. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. , 2017, letn. 27 = 78, str. 207-213.

JERIN, Anja. Slovenski etnografski muzej. V: BIZJAN, Branka (ur.). Rokodelski zakladi Moravške doline : rokodelska kronika 1997-2017. Moravče: Društvo rokodelcev - Rokodelski center. 2017, str. 182-183.

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2016) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2016). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2017. 76 str.

PUKL, Adela, JERIN, Anja, Register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. V: Bilten ZLTSS, št. 3. letnik XVI, julij 2017, str. 4-6.

PUKL, Adela, JERIN, Anja, Izzivi in problemi pri "registriranju" nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. V: Muzeji, dediščina in kulturna krajina, Zbornik I. Mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev SMD- SMS- ICOM, 2017, str. 145-158.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Safeguarding of the intangible cultural heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2017. 1 zgibanka (6 str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2017. 1 zgibanka (6 str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. The intangible cultural heritage of Slovenia and the activities of the Coordinator. V: SCHREIBER, Hanna (ur.). Intangible cultural heritage : safeguarding experiences in Central and Eastern European countries and China : 10th anniversary of the entry into force of the 2003 UNESCO Convention through the prism of sustainable development. Warszawa: National Heritage Board of Poland. 2017, str. 274-285. 

ŽIDOV, Nena. Bojan Knific: Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad. Tržič: Tržiški muzej, 2017, 190 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. , 2017, letn. 27 = 78, str. 247-249.

ŽIDOV, Nena. Certificiranje kulinarike in Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine. V: BRENCE, Andrej (ur.). Prehrana v Registru nesnovne kulturne dediščine in njeno certificiranje, 6. srečanje kulturne dediščine Slovenije, Ptuj, 20. maj 2016. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož. 2017, str. 10-12.

ŽIDOV, Nena. Posavsko štehvanje - nesnovna kulturna dediščina Ljubljane in Slovenije. V: KLEMEN, Marko (ur.). Posavsko štehvanje : bilten triinšestdesetega posavskega štehvanja: . Ljubljana: Kmečko strojna skupnost Savlje-Kleče. 2017, str. 10-11.

ŽIDOV, Nena. Vloga javnih obdarovanj otrok v prvem desetletju praznovanja novoletne jelke v Sloveniji. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. , ISSN 0354-0316. , 2017, letn. 27 = 78, str. 95-117. 


2016

Nesnovna kulturna dediščina v Sloveniji v luči Unescove Konvencije (2003)/The Intangible Cultural Heritage in Slovenia in the Light of UNESCO's 2003 Convention, N. Židov. V: The Contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO, M. Ivanova, ur., Sofija: Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine v JV Evropi, 2016, 149 - 162.

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije − izzivi in problemi po implementaciji Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, A. Jerin in A. Pukl. V: 5. srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016: Živa kulturna dediščina − seznami, zbirke, varovanje in predstavitev, A. Brence, ur., Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2016.

An overview of the Slovene Register of the Intangible Cultural Heritage with Special Emphasis on the Elements in Slovene Urban Areas / Przegląd słoweńskiego rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem elementów w przestrzeniach miejskich, A. Jerin. V: Intangible Heritage of the City / Niematerialne dziedzictwo miasta, M. Kwiecińska, ur., Kraków: The Historical Museum of the City of Kraków, 2016, 210-224.

Sava Valley Štehvanje Intangible Cultural Heritage of Ljubljana / Turniej štehvanje doliny rzeki sawy.  Niematerialne dziedzictwo kulturowe Lublany, N. Židov. V: Intangible Heritage of the City / Niematerialne dziedzictwo miasta, M. Kwiecińska, ur., Kraków: The Historical Museum of the City of Kraków, 2016, 225-236.

Poročilo o delu Koordinatorja varstva žive dediščine v letu 2015, A. Jerin, Etnolog 26 (2016): 277-284.

Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom, N. Valentinčič Furlan, Etnolog 26 (2016): 329-330.

Register žive kulturne dediščine Slovenije (2008-2015)/ Register of the intangible cultural heritage of Slovenia, A. Jerin, Etnolog 26 (2016): 334-335. 


2015

Register žive kulturne dediščine (2008-2015) / Register of the Intangible Cultural Heritage of Slovenia (2008-2015), A. Jerin, N. Židov, ur., Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2015. (pdf, 4.50 MB)

Promotion of the Intangible Cultural Heritage at the Slovene Ethnographic Museum, N. Židov, A. Jerin. V: Sharing Cultres 2015: Proceedings of the 4th International Conference on Intangible Heritage September 21-23, Lagos, Portugal, Sérgio Lira, Rogério Amoêda, Cristina Pinheiro, ur., Lagos: Green Lines Institute, 2015, 329-335.

Poročilo s 4. konference Sharing Cultures 2015, 21.-23. september 2015, Lagos, Algarve, Portugalska, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (3-4), 2015: 137-138.

Poročilo o aktivnostih Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2014, A. Jerin, Etnolog 25 (2015): 255-261. 

Razstavna dejavnost SEM v letu 2014, N. Zdravič Polič, Etnolog 25 (2015): 263-274.

Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije/Promotion of the Intangible Cultural Heritage: The 10th Anniversary of the UNESCO Convention, A. Jerin, Etnolog 25 (2015): 342-343.

Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom / Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film, N. Valentinčič Furlan, ur., Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2015. 

Unesco Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003), A. Pukl. V: Unesco Forum, A. Gačnik, ur., Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 38 - 43.


2014

Nesnovna kulturna dediščina in njeno dokumentiranje, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (1, 2), 2014: 29 - 31.

Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije/Promotion of the intangible cultural heritage: The 10th anniversary of the UNESCO Convention, A. Jerin, T. Zidarič, N. Židov, ur., Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2014. (pdf, 4.37 MB)

Aktualno. Vidiki avtentičnosti pri ohranjanju dediščine, A. Serec Hodžar, M. Balkovec Debevec, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (3), 2014: 87 - 88.

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Dileme pri varovanju v luči Unescove Konvencije, N. Židov. V: Interpretacije dediščine, T. Dolžan Eržen, I. Slavec Gradišnik, N. Valentinčič Furlan, ur., Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014, 150 - 161.

Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož: Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, N. Židov, Ženevske novice: Glasilo združenja ženevskih Slovencev št. 53 (XXII), december 2014: 15 - 16.

Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob deseti obletnici Unescove Konvencije = Promotion of the intangible cultural heritage: The 10th anniversary of the UNESCO Convention, I. Ilich, Etnolog 24 (2014): 401-403.

Tokovi vizualne antropologije 2014, N. Valentinčič Furlan, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (4), 2014: 74-76.

Aktivnosti Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2014, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (4), 2014: 82-84.

Pandolo: Prijateljski turnir v tradicionalni istrski igri pred Slovenskim etnografskim muzejem, T. Zidarič, Etnolog 24 (2014): 275-278.

Poročilo o konferenci o nesnovni kulturni dediščini Velike Britanije (Intangible Cultural heritage in the UK: Promoting and Safeguarding Our Diverse Living Cultures), T. Zidarič, Etnolog 24 (2014): 279-283.


2013

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Aktivnosti Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine leta 2012, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53 (1, 2), 2013: 162-165.

Obeležitev 10. obletnice Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53 (1, 2), 2013: 121-122.

Delo Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2013, A. Jerin, Etnolog 23 (2013): 421-425. 

Implementacija Unesco Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, A. Pukl. V:  Posvet ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, Slovenija, 9. oktober 2012, M. Tovornik, M. Hafner, B. Urbanija, ur., Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za Unesco, 2013, 31-34. 

Knjižna ocena Priročnika o nesnovni kulturni dediščini, T. Zidarič, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53 (1, 2), 2013: 69-70.

 


2012

Priročnik o nesnovni kulturni dediščini, A. Jerin, A. Pukl, N. Židov, ur., Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2012 (zbirka Priročniki SEM). (pdf, 6.74 MB)

Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni. Zaključki okrogle mize o nesnovni kulturni dediščini v Slovenskem etnografskem muzeju, Ljubljana, 10. maja 2012 (pdf, 3.86 MB)

Delo Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine 2011–2012, A. Jerin, Etnolog 22 (2012): 273-281.

Nesnovna kulturna dediščina Gorenjske in Register žive kulturne dediščine, A. Pukl. V: Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska, T. Porenta, M. Tercelj Otorepec, ur., Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2012, 371-372.

Register žive kulturne dediščine, A. Pukl, Folklornik : glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila 8 (2012): 22.


2011

Slovenski etnografski muzej, Koordinator varstva žive kulturne dediščine, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 51 (3, 4), 2011: 102-103.

Od Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine do Registra žive kulturne dediščine na Slovenskem, N. Židov, Etnolog 21 (2011): 281-292.