Domov » Povezave

Povezave

Center za razvoj Litija

Center DUO, Veržej

Dolenjski muzej

Filozofska fakulteta - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU

Gorenjski muzej

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Ministrstvo za kulturo

Muzej krščanstva na Slovenskem

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Pomurski muzej Murska Sobota

Register nesnovne dediščina na Ministrstvu za kulturo

Rokodelska akademija

Rokodelski center Ribnica

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Slovenski etnografski muzej

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK

Slovensko etnološko društvo

Tolminski muzej

Unesco šole

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Znanstveno-raziskovalno središče Koper


REGISTRI ELEMENTOV NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V DRUGIH DRŽAVAH:

Avstrijski register nesnovne kulturne dediščine

Češki register nesnovne kulturne dediščine

Francoski register nesnovne kulturne dediščine

Hrvaški register nesnovne kulturne dediščine

Irski register nesnovne kulturne dediščine

Madžarski register nesnovne kulturne dediščine

Nizozemski register nesnovne kulturne dediščine

Nemški register nesnovne kulturne dediščine

Poljski register nesnovne kulturne dediščine

Slovaški register nesnovne kulturne dediščine

Srbski register nesnovne kulturne dediščine

Škotski register nesnovne kulturne dediščine

Švicarski register nesnovne kulturne dediščine


Intangible cultural heritage UNESCO

Bibliografija o nesnovni kulturni dediščini (UNESCO)

Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine jugovzhodne Evrope

Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva