Domov » Delovna skupina Koordinatorja

Delovna skupina Koordinatorja

Pravilnik o delovanju Delovne skupine

 

Člani delovne skupine

Andrej Brence (Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož)

Mag. Tatjana Dolžan Eržen (Gorenjski muzej)

Marjutka Hafner (Slovenska nacionalna komisija za Unesco)

Dr. Tanja Hohnec (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Dr. Rajko Muršič (FF, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

Mag. Anja Jerin (Slovenski etnografski muzej)

Dr. Bojan Knific (Tržiški muzej

Karla Kofol (Tolminski muzej)

Mag. Ksenija Kovačec Naglič (Ministrstvo za kulturo RS)

Dr. Rebeka Kunej (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU)

Dr. Špela Ledinek Lozej (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

Mag. Janez Polajnar (Mestni muzej Ljubljana)

Natalija Polenec (Slovenski etnografski muzej)

Mag. Adela Pukl (Slovenski etnografski muzej)

Jelka Pšajd (Pomurski muzej Murska Sobota)

Dr. Bojana Rogelj Škafar (Slovenski etnografski muzej)

Dr. Tanja Roženbergar (Slovenski etnografski muzej

Barbara Sosič (Slovenski etnografski muzej)

Alenka Stražišar Lamovšek (Dolenjski muzej

Dr. Nena Židov (Slovenski etnografski muzej)

Sebastjan Weber (Muzej novejše zgodovine Celje)

Nadja Valentinčič Furlan (Slovenski etnografski muzej
 

 

 

Logotip Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine
Logotip Slovenskega etnografskega muzeja