Domov » Dokumenti

Dokumenti

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (MKVNKD)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD1; 2008)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D; 2016)

Pravilnik o registru kulturne dediščine (2009)

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merila za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine (junij 2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobuda za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine (oktober 2022)

Pobuda za vpis nosilca v Registru nesnovne kulturne dediščine (oktober 2022)

Pobuda za spremembo enote nesnovne kulturne dediščine (oktober 2022)

Pobuda za spremembo nosilca nesnovne kulturne dediščine (oktober 2022)

Izjava avtorja

Izjava AV

Izjava nosilec

Izjava pobudnik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smernice za izdelavo filmov o nesnovni kulturni dediščini (junij 2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravilnik o delovanju Delovne skupine Koordinatorja (junij 2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2016)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2017)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2018)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2019)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2020)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2021)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2022)

LETNO POROČILO KOORDINATORJA (2023)

 

Logotip Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine
Logotip Slovenskega etnografskega muzeja