Domov » O NAS

O NAS

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 po sklepu Ministrstva za kulturo RS prevzel naloge in obveznosti Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki mu jih nalagajo zakonske in pravne podlage s področja kulturne dediščine.

Koordinator opravlja naslednje naloge, ki so zapisane v 98. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1 2008; ZVKD-1D 2016):

1. identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nesnovno dediščino,

2. usklajuje in samostojno predlaga vpis nesnovne dediščine v register,

3. svetuje nosilcem nesnovne dediščine glede njenega celostnega ohranjanja,

4. pripravlja predloge za razglasitev nesnovne dediščine posebnega pomena,

5. usklajuje delo muzejev in zavoda v zvezi z ohranjanjem nesnovne dediščine in kulturnih prostorov, povezanih z njo,

6. opravlja druge naloge v zvezi z nesnovno dediščino po naročilu ministrstva.

Pred letom 2011 je naloge Koordinatorja varstva nesnovne dediščine opravljal Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.