Domov » O NAS

O NAS

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 po sklepu Ministrstva za kulturo RS prevzel naloge in obveznosti Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki mu jih nalagajo zakonske in pravne podlage s področja kulturne dediščine.

Koordinator opravlja naslednje naloge, ki so zapisane v 98. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1 2008; ZVKD-1D 2016):

1. identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nesnovno dediščino,

2. usklajuje in samostojno predlaga vpis nesnovne dediščine v register,

3. svetuje nosilcem nesnovne dediščine glede njenega celostnega ohranjanja,

4. pripravlja predloge za razglasitev nesnovne dediščine posebnega pomena,

5. usklajuje delo muzejev in zavoda v zvezi z ohranjanjem nesnovne dediščine in kulturnih prostorov, povezanih z njo,

6. opravlja druge naloge v zvezi z nesnovno dediščino po naročilu ministrstva.

Pred letom 2011 je naloge Koordinatorja varstva nesnovne dediščine opravljal Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Logotip Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine
Logotip Slovenskega etnografskega muzeja