Domov » PUBLICATIONS

PUBLICATIONS

2023

JERIN, Anja. Belokranjska povitica. V: PETROVIĆ, Tanja (ed.), ČRNIČ, Andrej (ed.), BRANCELJ BEDNARŠEK, Andreja. Bela krajina : za radovedneže in ljubitelje. 1. edition. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023. Pag. 194-196. ISBN 978-961-05-0753-6.

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2023) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2023). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2023. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-90-0.

2022

JERIN, Anja. Pomen nosilcev za ohranjanje dediščine Škofjeloškega pasijona. Pasijonski doneski ... 2022, 17, str. 45-51. Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana. ISSN 2232-2965, ISSN 2232-2434.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. "Lepota, zvestoba in pridne roke, po tem se spozna slovensko dekle". Dober tek : recepti. . februar 2022, št. 2, str. 76-77, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Se še spomnite okusa tepke ali kloce? : okusite ga lahko v bovških krafih. Dober tek : recepti. . marec 2022, št. 3, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Gibanica, gübanca ali prepognjenca?. Dober tek : recepti. . april 2022, št. 4, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Mali kruhki, medeno pecivo z veliko imeni. Dober tek : recepti. . maj 2022, št. 5, str. 68-69, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Povitica : s škrlupci ali brez njih. Dober tek : recepti. . junij 2022, št. 6, str. 74-75, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Kaj imajo skupnega idrijski žlikrofi in Napoleon?. Dober tek : recepti. . julij 2022, št. 7, str. 78-79, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Prekmurska gibanica. Dober tek : recepti. . september 2022, št. 9, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina : učno gradivo za osnovnošolce. 1. ponatis. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2022. 102 karti, ilustr. ISBN 978-961-6388-81-8.

KLANČAR, Darja (grafični oblikovalec), JERIN, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila), ŽIDOV, Nena (urednik, avtor dodatnega besedila). Nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Intangible cultural heritage of Slovenia : 2023. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2022. 1 koledar (14 listov), barve.

PUKL, Adela. Vleka ploha v Sloveniji = Rönkhúzás Szlovéniában = Pulling the plank in Slovenia. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), KOZAR-MUKIČ, Marija (ur.). Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : med izviri in prihodnostjo šege : mednarodni simpozij : Szentgotthárd, Monošter, Madžarska, 26. in 27. september 2022 : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : a szokás eredete és jövője : nemzetközi tanácskozás : Szentgotthárd, Monošter, Magyarország, 2022. szeptember 26-27. : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : between the origins and the future of the ritual : international symposium : Szentgotthárd, Monošter, Hungary, 26 and 27 September, 2022 : . Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Szlovén Néprajzi Társaság: = Slovene Ethnological Society: Slovenski etnografski muzej: = Szlovén Néprajzi Múzeum: = Slovene Ethnographic Museum: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: = ZRC SAZU, Szlovén Néprajzi Intézet: = ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, 2022. Str. 52-56. ISBN 978-961-6775-27-4.

ŽIDOV, Nena, JERIN, Anja. "Borovo gostüvanje" in "Vleka ploha" v slovenskem Registru nesnovne kulturne dediščine = A fenyőlakodalom és a rönkhúzás a Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékén Szlovéniában = "Marriage to a Pine Tree" and "Pulling the plank" in the Slovenian Register of the Intangible Cultural Heritage. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), KOZAR-MUKIČ, Marija (ur.). Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : med izviri in prihodnostjo šege : mednarodni simpozij : Szentgotthárd, Monošter, Madžarska, 26. in 27. september 2022 : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : a szokás eredete és jövője : nemzetközi tanácskozás : Szentgotthárd, Monošter, Magyarország, 2022. szeptember 26-27. : = Borovo gostüvanje, Blochziehen, rönkhúzás : between the origins and the future of the ritual : international symposium : Szentgotthárd, Monošter, Hungary, 26 and 27 September, 2022 : . Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Szlovén Néprajzi Társaság: = Slovene Ethnological Society: Slovenski etnografski muzej: = Szlovén Néprajzi Múzeum: = Slovene Ethnographic Museum: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje: = ZRC SAZU, Szlovén Néprajzi Intézet: = ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology, 2022. Str. 66-70. ISBN 978-961-6775-27-4.

ŽIDOV, Nena (author, photographer), JERIN, Anja (author, photographer). Safeguarding of the intangible cultural heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2022. 1 leaflet ( p.), ilustr.

ŽIDOV, Nena (author, photographer), JERIN, Anja (author, photographer). Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Slovene ethnographic museum, 2022. 1 leaflet ( p.), ilustr.

2021

JERIN, Anja. Ohranjanje in popularizacija nesnovne kulturne dediščine. In: BIZJAN, Branka. Rože iz krep papirja : priročnik : zbirna mapa z dvajsetimi delovnimi listi za dvajset rož. Moravče: Društvo rokodelcev - Rokodelski center, 2021. ISBN 978-961-95571-0-5.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2020. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. . . 2021, 31 = 82, p. 237-242, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Belokranjska pogača. Dober tek : recepti. . oktober 2021, nb. 10, p. 74-75, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Ko zadiši po morju : sol iz sečoveljskih solin. Dober tek : recepti. . julij, avgust 2021, nb. 7-8, p. 80-81, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Kranjska klobasa, zašpiljeno dobra od 1869. Dober tek : recepti. . november 2021, nb. 11, p. 79-80, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Mohant z bohinjskih planin. Dober tek : recepti. . junij 2021, nb. 6, p. 74-75, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina : učno gradivo za osnovnošolce. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2021. 96 kart, ilustr. ISBN 978-961-6388-81-8.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. O mesni specialiteti iz Zgornje Savinjske doline. Dober tek : recepti. . maj 2021, nb. 5, p. 70-71, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Gastronomske posebnosti Slovenije v Registru nesnovne kulturne dediščine = Gastronomic specialities of Slovenia in the Register of the Intangible Cultural Heritage. In: JERIN, Anja (ed.), PUKL, Adela (ed.), ŽIDOV, Nena (ed.). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. P. 10-13. ISBN 978-961-6388-80-1.

PUKL, Adela, JERIN, Anja. Vloga nosilcev pri nastajanju Registra nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. In: ĐORĐEVIĆ BELIĆ, Smiljana (ed.), LAJIĆ-MIHAJLOVIĆ, Danka (ed.), SIKIMIĆ, Biljana (ed.). Knjiga apstrakata i program skupa : međunarodni naučni skup "Savremena srpska folkloristika 11" : Tršić, 1-3. oktobar 2021 = Book of abstracts and conference programme : International Scientific Conference "Contemporary Serbian Folkloristics 11" : Tršić, October 1-3, 2021. Beograd: Udruženje folklorista Srbije: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"; Loznica: Centar za kulturu "Vuk Karadžić"; Tršić: Naučno-obrazovno kulturni centar "Vuk Karadžić", 2021. P. 51. ISBN 978-86-7301-162-2.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Zgodba o velikoplaninskem siru trniču. Dober tek : recepti. . september 2021, nb. 9, p. 70-71, ilustr. ISSN 1318-6159.

JERIN, Anja (editor), PUKL, Adela (editor), ŽIDOV, Nena (editor). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. 34 p., ilustr. ISBN 978-961-6388-80-1.

JERIN, Anja (editor), ŽIDOV, Nena (editor). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2021) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2021). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. ISBN 978-961-6388-83-2.

PUKL, Adela. Izložba "Orači po sirni zagovezni v Okič: dobra rekolta s dobra oran" = Exhibition "Okič Shrovetide ploughmen: a good harvest through good ploughing". Živi nasledstva. 2021, 5-6, p. 77-80, ilustr. ISSN 2683-0256.

ŽIDOV, Nena. Pirhi v Sloveniji = Pisanice u Sloveniji. V: STEINBÖCK-KÖHLER, Michaela. Uskrs u Europskoj uniji = Easter in the European Union : Gradski muzej Bjelovar, Galerija Nasta Rojc, 26. 3. - 9. 4. 2021. Bjelovar: Gradski muzej, 2021. P. 60-61, ilustr. ISBN 978-953-7236-32-8.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf). Nesnovna kulturna dediščina velike noči. Vsakdanjik : etnološki zapisi. 1. apr. 2021, ilustr., video. ISSN 2712-4959. https://vsakdanjik.zrc-sazu.si/nesnovna-kulturna-dediscina-velike-noci/.

ŽIDOV, Nena. Prehrana med nesnovno kulturno dediščino in certificiranjem = Food between intangible cultural heritage and certification. V: JERIN, Anja (ur.), PUKL, Adela (ur.), ŽIDOV, Nena (ur.). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2021. Str. 14-17. ISBN 978-961-6388-80-1.

2020 

KRANJC, Darja (editor, author of additional text). Art of dry stone walling, knowledge and techniques : Slovenia and Slovenes. Škocjan by Divača: Škocjan Caves Park, 2020. 44 p., ilustr. ISBN 978-961-6490-54-2.

JERIN, Anja. Nesnovna kulturna dediščina med prostovoljstvom, prostim časom in trženjem. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. . . 2020, 30 = 81, p. 167-176, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2019. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. . . 2020, 30 = 81, p. 211-215, ilustr. ISSN 0354-0316.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Pustne šege v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije = Shrovetide customs in the Register of the Intagible Cultural Heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2020. 1 leaflet ( p.), ilustr.

JERIN, Anja, PUKL, Adela. Pustne šege v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije = Shrovetide customs in the Register of the Intagible Cultural Heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2020. 1 leaflet ( p.), ilustr.

JERIN, Anja, PUKL, Adela, ŽIDOV, Nena. Kolo trajnostnega razvoja. Ljubljana, 2020.

PUKL, Adela. Razstava Ravenski pust: pustna šega v drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2020, 30 = 81, p. 185-188, ilustr. ISSN 0354-0316.

PUKL, Adela. Oprema pustnih oračev Okič. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2020, 30 = 81, p. 200-203, ilustr. ISSN 0354-0316.

ŽIDOV, Nena. Nesnovna kulturna dediščina in muzeji. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2020, 30 = 81, p. 49-67, ISSN 0354-0316. 

ŽIDOV, Nena, JERIN, Anja, PUKL, Adela. Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v času covida-19. ICOM Slovenia. dec. 2020, p. 20-21, ilustr. ISSN 2591-1236. http://www.icom-slovenia.si/fileadmin/user_upload/ICOM_2020_web.pdf.

2019

JERIN, Anja. Implementacija Unescove konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v slovenskem prostoru. In: SVETEL, Ana (ed.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Pag. 102-113. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2018. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja.. . 2019, letn. 29 = 80, p. 272-284, ilustr. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-28-2018/porocilo-o-delu-koo....

JERIN, Anja (ed.), PUKL, Adela (ed.). Nesnovna kulturna dediščina Slovenije na Unescovih seznamih = Intangible cultural heritage of Slovenia on the UNESCO lists : (2016-2018). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2019. 32 p., ilustr. ISBN 978-961-6388-73-3.

JERIN, Anja (ed.), ŽIDOV, Nena (ed). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2016) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2016). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2019. 90 p.

PUKL, Adela. Pot kurentov od nacionalnega Registra do Unescovega Reprezentativnega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva. In: SVETEL, Ana (ed.), PETROVIĆ LEŠ, Tihana (ed.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Pag. 60-73. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3.

ŽIDOV, Nena (author, photographer), JERIN, Anja (author, photographer). Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2019. 1 leaflet (6 p.), ilustr.

ŽIDOV, Nena (author, photographer), JERIN, Anja (author, photographer). Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2019. 1 leaflet (6 p.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. Nacionalni in globalni seznami nesnovne kulturne dediščine in Unescova Konvencija (2003). In: SVETEL, Ana (ed.), PETROVIĆ LEŠ, Tihana (ed.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Pag. 12-25. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3.

2018

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2017. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, p. 219–227.

PUKL, Adela. Pot kurentov od registra nesnovne kulturne dediščine do Unescovega Reprezentativnega seznama nesnovne kulturne dediščine človeštva. In: FAKIN BAJEC, Jasna (ed.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, Mojstrana, 23.-26. maj 2018 : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 2018, p. 44.

PUKL, Adela, JERIN, Anja. Who owns ICH? The role of bearers, experts and the State in the safeguarding of ICH in Slovenia. In: Memoriamedia Review n. 3/ 2018; http:\\http://review.memoriamedia.net/index.php/who-owns-intangible-cultural-he... .

Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca. Bojana Rogelj Škafar. In: Living Heritage. Sofija: Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca, 2018, p. 88–93.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja. Uvodnik: Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. In: Valentinčič Furlan, Nadja (ed.) Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, 2018, p. 13–24.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja. Filmi o nesnovni kulturni dediščini: Govoriti za, govoriti o, govoriti skozi ali govoriti ob? / Films on Intangible Cultural Heritage: Speaking For, Speaking About, Speaking Through, or Speaking Alongside? In: Valentinčič Furlan, Nadja (ed.) Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, 2018, p. 25–44.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ed.). Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine / Visualising Intangible Cultural Heritage. Ljubljana: SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, 2018.

娜嘉•瓦伦丁希奇•弗兰 (VALENTINČIČ FURLAN, Nadja), 编者前言:非物质文化遗产与影像 (Editorial: Intangible Cultural Heritage and Film). In: Valentinčič Furlan, Nadja (ed.). 非物质文化遗产的影像记录与呈现—欧洲的经验, 清华大学出版社 (Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film – European Experiences. Peking: Tsinghua University Press, 2018, XIV-XL.

娜嘉•瓦伦丁希奇•弗兰 (VALENTINČIČ FURLAN, Nadja), 编者前言:非物质文化遗产与影像 (Visual Anthropology and the Visualisation of the Intangible Cultural Heritage within the UNESCO Framework). In: Valentinčič Furlan, Nadja (ed.) 非物质文化遗产的影像记录与呈现—欧洲的经验, 清华大学出版社 (Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film – European Experiences). Peking: Tsinghua University Press, 2018, p. 135–156.

娜嘉•瓦伦丁希奇•弗兰 (VALENTINČIČ FURLAN, Nadja, ed.) 非物质文化遗产的影像记录与呈现—欧洲的经验, 清华大学出版社 (Documenting and Presenting Intangible Cultural Heritage on Film – European Experiences). Peking: Tsinghua University Press, 2018.

VALENTINČIČ FURLAN, NADJA, Prevod knjige Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom v kitajščino. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, p. 241–242.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja, Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, p. 243–245.

VALENTINČIČ FURLAN, Nadja. The Slovene Ethnographic Museum, Intangible Cultural Heritage and Film. V: Santova, Mila (ed.). Between the Visible and the Invisible: The Intangible Cultural heritage and the Museum. Sofija: Regionalni center za varovanje nesnovne kulturne dediščine JV Evrope pod okriljem Unesca, 2018, p. 81–98.

ŽIDOV, Nena. Nesnovna dediščina = Intangible heritage. In: Marko Stokin: Dediščina Slovenije in Unesco =  Heritage of Slovenia and UNESCO. Ljubljana: ZVKD, ICOMOS Slovenija  2018, dopolnjena izdaja, p.  73–76.

ŽIDOV, Nena. Kulturna dediščina za sedanjost. In: Perovšek, Matija; Podlogar, Boštjan; Zgonec, Sanja: Življenje ustvarja zgodbe. Velike Lašče : Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2018, p. 3.

ŽIDOV, Nena. Tradicionalna pustovanja v Sloveniji med lokalno, regionalno in nacionalno identiteto. In:  Vladimir Karadzoski (ed.),  Rituals and festivals under masks on the Balkan: tradition, condition, tendention. Prilep: Institut of Old Slavic Culture, p. 131–152.

ŽIDOV, Nena, JERIN, Anja. Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2018. 1 zgibanka (6 p.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. Težave Slovenije pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v luči Unescove Konvencije (2003). Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 2018, letn. 28 = 79, p. 41–62.

ŽIDOV, Nena. Izdelovanje papirnatih rož - nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Občinski informator, ISSN 2232-2272. , marec 2018, 143, p. 8.

ŽIDOV, Nena. Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji med politiko, stroko in nosilci. In: FAKIN BAJEC, Jasna (ed.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, Mojstrana, 23.-26. maj 2018 : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 2018, p. 55.

2017

JERIN, Anja. Škofjeloški pasijon : gledališka uprizoritev je poskrbela za 1. slovenski vpis na Unescov seznam kulturne dediščine človeštva. Delo.si, 17. jan. 2017

JERIN, Anja. Gilli danda, Tip-Cat, batonnet, klis ali pandolo?. Delo.si, 18. 8. 2017

JERIN, Anja (avtor, fotograf). Škofjeloški pasijon : kabinet čudes : prvi slovenski vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Delo, 28. jan. 2017, leto 59, št. 23, str. 18.

JERIN, Anja. Poročilo o delu Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v letu 2016. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. , 2017, letn. 27 = 78, str. 207-213.

JERIN, Anja. Slovenski etnografski muzej. V: BIZJAN, Branka (ur.). Rokodelski zakladi Moravške doline : rokodelska kronika 1997-2017. Moravče: Društvo rokodelcev - Rokodelski center. 2017, str. 182-183.

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2016) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2016). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2017. 76 str.

PUKL, Adela, JERIN, Anja, Register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. V: Bilten ZLTSS, št. 3. letnik XVI, julij 2017, str. 4-6.

PUKL, Adela, JERIN, Anja, Izzivi in problemi pri "registriranju" nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. V: Muzeji, dediščina in kulturna krajina, Zbornik I. Mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev SMD- SMS- ICOM, 2017, str. 145-158.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Safeguarding of the intangible cultural heritage in the Republic of Slovenia. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2017. 1 zgibanka ( str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena (avtor, fotograf), JERIN, Anja (avtor, fotograf). Varovanje nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2017. 1 zgibanka ( str.), ilustr.

ŽIDOV, Nena. The intengible cultural heritage of Slovenia and the activities of the Coordinator. V: SCHREIBER, Hanna (ur.). Intangible cultural heritage : safeguarding experiences in Central and Eastern European countries and China : 10th anniversary of the entry into force of the 2003 UNESCO Convention through the prism of sustainable development. Warszawa: National Heritage Board of Poland. 2017, str. 274-285. 

ŽIDOV, Nena. Bojan Knific: Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad. Tržič: Tržiški muzej, 2017, 190 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. , 2017, letn. 27 = 78, p. 247-249.

ŽIDOV, Nena. Certificiranje kulinarike in Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine. V: BRENCE, Andrej (ur.). Prehrana v Registru nesnovne kulturne dediščine in njeno certificiranje, 6. srečanje kulturne dediščine Slovenije, Ptuj, 20. maj 2016. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož. 2017, p. 10-12.

ŽIDOV, Nena. Posavsko štehvanje - nesnovna kulturna dediščina Ljubljane in Slovenije. V: KLEMEN, Marko (ed.), ŽIDOV, Nena. Posavsko štehvanje : bilten triinšestdesetega posavskega štehvanja : . Ljubljana: Kmečko strojna skupnost Savlje-Kleče. 2017, p. 10-11.

ŽIDOV, Nena. Vloga javnih obdarovanj otrok v prvem desetletju praznovanja novoletne jelke v Sloveniji. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. , ISSN 0354-0316. , 2017, letn. 27 = 78, str. 95-117. 

2016

Nesnovna kulturna dediščina v Sloveniji v luči Unescove Konvencije (2003)/ The Intangible Cultural Heritage in Slovenia in the Light of UNESCO's 2003 Convention, N. Židov. In: The Contribution of UNESCO Member States of South-Eastern Europe to the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: A Jubilee Edition Dedicated to the 70th Anniversary of UNESCO, M. Ivanova, ed., Sofia: Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe, 2016, 149 - 162.

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije − izzivi in problemi po implementaciji Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, A. Jerin and A. Pukl. In: 5. srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016: Živa kulturna dediščina − seznami, zbirke, varovanje in predstavitev, A. Brence, ed., Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2016.

An overview of the Slovene Register of the Intangible Cultural Heritage with Special Emphasis on the Elements in Slovene Urban Areas / Przegląd słoweńskiego rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem elementów w przestrzeniach miejskich, A. Jerin. V: Intangible Heritage of the City / Niematerialne dziedzictwo miasta, M. Kwiecińska, ur., Kraków: The Historical Museum of the City of Kraków, 2016, 210-224.

Sava Valley Štehvanje Intangible Cultural Heritage of Ljubljana / Turniej štehvanje doliny rzeki sawy.  Niematerialne dziedzictwo kulturowe Lublany, N. Židov. V: Intangible Heritage of the City / Niematerialne dziedzictwo miasta, M. Kwiecińska, ur., Kraków: The Historical Museum of the City of Kraków, 2016, 225-236.

Poročilo o delu Koordinatorja varstva žive dediščine v letu 2015, A. Jerin, Etnolog 26 (2016): 277-284.

Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom / Documenting and presenting intangible cultural heritage on film, N. Valentinčič Furlan, Etnolog 26 (2016): 329-330.

Register žive kulturne dediščine Slovenije (2008-2015)/ Register of the intangible cultural heritage of Slovenia, A. Jerin, Etnolog 26 (2016): 334-335. 

2015

Register žive kulturne dediščine (2008-2015) / Register of the Intangible Cultural Heritage of Slovenia (2008-2015), A. Jerin, N. Židov, eds., Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2015. (pdf, 4.50 MB)

Promotion of the Intangible Cultural Heritage at the Slovene Ethnographic Museum, N. Židov, A. Jerin. In: Sharing Cultres 2015: Proceedings of the 4th International Conference on Intangible Heritage September 21-23, Lagos, Portugal, Sérgio Lira, Rogério Amoêda, Cristina Pinheiro, eds., Lagos: Green Lines Institute, 2015, 329-335.

Poročilo s 4. konference Sharing Cultures 2015, 21.-23. september 2015, Lagos, Algarve, Portugalska, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (3-4), 2015: 137-138.

Poročilo o aktivnostih Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2014, A. Jerin, Etnolog 25 (2015): 255-261. 

Razstavna dejavnost SEM v letu 2014, N. Zdravič Polič, Etnolog 25 (2015): 263-274.

Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije/Promotion of the Intangible Cultural Heritage: The 10th Anniversary of the UNESCO Convention, A. Jerin, Etnolog 25 (2015): 342-343.

Documenting and Presenting Intangible Cultural heritage on Film, N. Valentinčič Furlan, ed., Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2015. 

Unesco Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003), A. Pukl. In: Unesco Forum, A. Gačnik, ed., Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, 38 - 43.

2014

Nesnovna kulturna dediščina in njeno dokumentiranje, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (1, 2), 2014: 29 - 31.

Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob 10. obletnici Unescove Konvencije/Promotion of the intangible cultural heritage: The 10th anniversary of the UNESCO Convention, A. Jerin, T. Zidarič, N. Židov, eds., Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2014. (pdf, 4.37 MB)

Aktualno. Vidiki avtentičnosti pri ohranjanju dediščine, A. Serec Hodžar, M. Balkovec Debevec, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (3), 2014: 87 - 88.

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Dileme pri varovanju v luči Unescove Konvencije, N. Židov. In: Interpretacije dediščine, T. Dolžan Eržen, I. Slavec Gradišnik, N. Valentinčič Furlan, eds., Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014, 150 - 161.

Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož: Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, N. Židov, Ženevske novice: Glasilo združenja ženevskih Slovencev št. 53 (XXII), december 2014: 15 - 16.

Promocija nesnovne kulturne dediščine: Ob deseti obletnici Unescove Konvencije = Promotion of the intangible cultural heritage: The 10th anniversary of the UNESCO Convention, I. Ilich, Etnolog 24 (2014): 401-403.

Tokovi vizualne antropologije 2014, N. Valentinčič Furlan, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (4), 2014: 74-76.

Aktivnosti Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2014, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (4), 2014: 82-84.

Pandolo: Prijateljski turnir v tradicionalni istrski igri pred Slovenskim etnografskim muzejem, T. Zidarič, Etnolog 24 (2014): 275-278.

Poročilo o konferenci o nesnovni kulturni dediščini Velike Britanije (Intangible Cultural heritage in the UK: Promoting and Safeguarding Our Diverse Living Cultures), T. Zidarič, Etnolog 24 (2014): 279-283.

2013

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Aktivnosti Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine leta 2012, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53 (1, 2), 2013: 162-165.

Obeležitev 10. obletnice Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53 (1, 2), 2013: 121-122.

Delo Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine v letu 2013, A. Jerin, Etnolog 23 (2013): 421-425. 

Implementacija Unesco Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, A. Pukl. In: Posvet ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, Slovenija, 9. oktober 2012, M. Tovornik, M. Hafner, B. Urbanija, eds., Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za Unesco, 2013, 31-34. 

Knjižna ocena Priročnika o nesnovni kulturni dediščini, T. Zidarič, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 53 (1, 2), 2013: 69-70.

2012

Priročnik o nesnovni kulturni dediščini, A. Jerin, A. Pukl, N. Židov, eds., Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum, 2012 (zbirka Priročniki SEM). (pdf, 6.74 MB)

Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni. Zaključki okrogle mize o nesnovni kulturni dediščini v Slovenskem etnografskem muzeju, Ljubljana, 10. maja 2012 (pdf, 3.86 MB)

Delo Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine 2011–2012, A. Jerin, Etnolog 22 (2012): 273 - 281.

Nesnovna kulturna dediščina Gorenjske in Register žive kulturne dediščine, A. Pukl. In: Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska, T. Porenta, M. Tercelj Otorepec, eds., Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2012, 371 - 372.

Register žive kulturne dediščine, A. Pukl, Folklornik : glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila 8 (2012): 22.

2011

Slovenski etnografski muzej, Koordinator varstva žive kulturne dediščine, A. Jerin, Glasnik Slovenskega etnološkega društva 51 (3, 4), 2011: 102-103.

Od Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine do Registra žive kulturne dediščine na Slovenskem, N. Židov, Etnolog 21 (2011): 281-292.