Domov » Javna obravnava osnutka odloka o razglasitvi Obhodov kurentov za živo mojstrovino državnega pomena, Ptuj, 27. 10. 2015

Javna obravnava osnutka odloka o razglasitvi Obhodov kurentov za živo mojstrovino državnega pomena, Ptuj, 27. 10. 2015

V torek, 27. 10. 2015, s pričetkom ob 16. uri, je na Ptujskem gradu potekala druga javna obravnava osnutka odloka o razglasitvi Obhodov kurentov za živo mojstrovino državnega pomena.

Uvodnemu nagovoru v. d. direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, Andreja Brenceta, je sledila predstavitev osnutka odloka, ki jo je vodila mag. Adela Pukl, predstavnica Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine. Javne obravnave se je udeležilo okoli petdeset predstavnikov kurentov. S strani nosilcev sta bila podana dva predloga sprememb odloka.

Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015. Foto: Anja Jerin, 2015.