Domov » Register » Sonaravno gospodarjenje z gozdovi

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi

Datum vpisa: 
19/06/2024
Gesla: 
Sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Foto: J. Mrakič, 2021

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi temelji na načrtnem delu z gozdom. V ospredju je skrb za celostno delovanje in ohranjanje gozdnega ekosistema. Obsega znanja in veščine o rastiščih, izbiri drevesnih vrst, sestojnih zgradb, negi in obnovi gozdov ter posnema zgradbo in razvoj naravnih gozdov.


Ob enoti je bilo identificiranih več nosilcev, ki se v Registru ne evidentirajo.