Domov » Register » Škoromatija

Škoromatija

Datum vpisa: 
25/04/2012

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Foto: M. Špiček, 2010

Škoromátija je pustna šega na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju. Na pustno soboto ali nedeljo škoromáti pobirajo darove po hišah, na pepelnično sredo pa pusta pokopljejo ali zažgejo.


Ob enoti so bili evidenitrani 4 nosilci: 

- Kulturno društvo Hrušica - Hrušiški škoromati

- Ritanski škoromati

Kulturno društvo Podgrad - sekcija Škoromati, 

Škoromati Javorje, vaška mladina.