Domov » Register » Prekmurščina

Prekmurščina

Datum vpisa: 
09/07/2019

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Gesla: 

Prekmurščina je narečje panonske narečne skupine, ki se deli na tri temeljna podnarečja: goričko, ravénsko in dólinsko. Do poenotenja slovenske knjižne norme sredi 19. stoletja je bila (pokrajinska) knjižna različica slovenskega jezika (ob kranjščini).

Ob enoti je bilo identificiranih več nosilcev, ki se v Registru ne bodo evidentirali.