Domov » Večer etnografskega filma ROKODELSTVO VČERAJ, DANES IN JUTRI, Škofja Loka, 8. 10. 2014

Večer etnografskega filma ROKODELSTVO VČERAJ, DANES IN JUTRI, Škofja Loka, 8. 10. 2014

Datum dogodka: 
08/10/2014

V sredo 8. 10. 2014 s pričetkom ob 18. uri bo v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki potekal večer etnografskega filma ROKODELSTVO VČERAJ, DANES IN JUTRI.
Prireditev je vključena v program Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine.

Foto: Roman Zupanc. V okviru čezmejnega projekta DUO Kunsthandwerk, katerega cilj je promocija rokodelskih dejavnosti v čezmejnem prostoru Slovenije in Koroške, so v njem sodelujoči projektni partnerji posneli devet etnografskih filmov. Filmi prikazujejo naslednje tradicionalne rokodelske veščine in dejavnosti: pletenje
iz ličja, šibja in rogoza, oblikovanje gline in porcelana, pridelavo in obdelavo lanu v Davči, ročno izdelavo in vezavo knjig, izdelovanje škafa, izdelovanje šintelnov, postavljanje plota in izdelovanje koroške butare – presneca. Na večeru etnografskega filma bomo predstavili izbor filmov iz vseh v projektu sodelujočih regij: slovenske in avstrijske Koroške, Obsotelja in Kozjanskega ter Škofjeloškega. Filmi prikazujejo  rokodelke in rokodelce, ki s prenosom znanja rokodelskih veščin ohranjajo bogato kulturno izročilo naših prednikov.

Vabilo in program dogodka najdete v priponki