Domov » V Belokranjskem muzeju Metlika potekala javna obravnava osnutka Odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, Metlika, 7. 11. 2017

V Belokranjskem muzeju Metlika potekala javna obravnava osnutka Odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, Metlika, 7. 11. 2017

Vuzemski plesi in igre v Metliki. Foto: G. Kušar, 2011V torek 7. novembra 2017 je v Belokranjskem muzeju Metlika potekala javna obravnava osnutka Odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena, ki ga je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine pripravilo Ministrstvo za kulturo.

Metliška folklorna skupina Ivan Navratil je za uvod v javno obravnavo zaplesala in zapela na grajskem dvorišču, za tem je sledila javna obravnava v prostorih Belokranjskega muzeja Metlika.

Metliška folklorna skupina Ivan Navratil. Foto: A. Jerin, 2017

Mag. Gojko Zupan med predstavitvijo osnutka Odloka. Foto: A. Jerin, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uvodnem nagovoru dr. Rebeke Kunej z Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, je predstavnik Ministrstva za kulturo mag. Gojko Zupan prisotnim predstavil osnutek Odloka o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena. Javne obravnave so se udeležili številni predstavniki nosilcev, Belokranjskega muzeja Metlika in lokalne skupnosti. Kot predstavnici Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine sta se javne obravnave udeležili dr. Nena Židov in mag. Anja Jerin. Na pripravljen predlog Odloka prisotni niso imeli pripomb. V nadaljevanju postopka bo Ministrstvo za kulturo pripravilo vladno gradivo, ki bo s potrditvijo Vlade in dan po objavi v Uradnem listu RS stopilo v veljavo.