Domov » Udeležba predstavnice Koordinatorja na 1. Mednarodnem kongresu slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM

Udeležba predstavnice Koordinatorja na 1. Mednarodnem kongresu slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM

Okrogla miza Muzeji, dediščina in kulturna krajina, katere se je udeležil tudi minister za kulturo, g. Anton Peršak. Foto: A. Pukl, 2016.V Piranu je v Gledališču Tartini med 20. in 22. 10. potekal 1. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM pod naslovom Muzeji, dediščina in kulturna krajina. Tema kongresa je sledila letošnji temi ICOM-ove Generalne skupščine v Milanu in je bila razdeljena na naslednje sklope: Muzeji in kulturna krajina, Nesnovna dediščina in kulturna krajina in Interpretacija dediščine in kulturna krajina. Del programa sta bila podelitev nagrad ICOM in na koncu okrogla miza na temo kongresa.

V številnih referatih so kolegi muzealci, teoretiki in drugi referenti predstavili poglede v okviru obravnavanih tem in razmišljali ter odpirali številne dileme.

Prvi dan je mag. Adela Pukl v sklopu Nesnovna dediščina in kulturna krajina predstavila prispevek Izzivi in problemi pri »registriranju« nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji.