Domov » Udeležba predstavnic Koordinatorja na Srečanju strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino v Madžarskem muzeju na prostem, Szentendre, 14. - 15. 5. 2016

Udeležba predstavnic Koordinatorja na Srečanju strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino v Madžarskem muzeju na prostem, Szentendre, 14. - 15. 5. 2016

Logotip Madžarskega muzeja na prostem. Foto: Anja Jerin, 2016. Dr. Nena Židov in mag. Anja Jerin sva se kot predstavnici Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 14. in 15. maja 2016 na povabilo direktorice Oddelka za nesnovno kulturno dediščino Madžarskega muzeja na prostem Eszter Csonka-Takacs udeležili Evropskega srečanja strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino, s katerim so na Madžarskem obeležili 10. obletnico ratifikacije Unescove Konvencije (2003). Strokovnemu srečanju je sledilo odprtje Binkoštnega festivala.

 

Srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino, ki je potekalo v Madžarskem muzeju na prostem v Szentendreju. Foto: Anja Jerin, 2016. Srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino, ki je potekalo v Madžarskem muzeju na prostem v Szentendreju. Foto: Anja Jerin, 2016. Tim Curtis (Unesco) med prezentacijo. Foto: Anja Jerin, 2016.

 

 

 

 

 

 

Srečanja se je udeležilo preko 50 predstavnikov iz 15 držav (Madžarske, Bolgarije, Latvije, Nemčije, Makedonije, Češke, Slovenije, Nizozemske, Norveške, Hrvaške, Srbije, Finske, Slovaške, Poljske, Avstrije) in Tim Curtis, sekretar Unescove Konvencije za varovanje nesnovne kulturne dediščine (2003).

Uvodnim nagovorom namestnice generalne direktorice Madžarskega muzeja na prostem, Ibolye Bereczki, in predsednika madžarske Nacionalne komisije za Unesco, Miklosa Rethelyija, so sledili trije programski deli srečanja. Prvega je moderiral Gabor Soos, generalni sekretar madžarske Nacionalne komisije za Unesco. Sledili sta predstavitvi Tima Curtisa (UNESCO – Intangible Cultural Heritage Convention: inventorying and international cooperation) in Eszter Csonka-Takacs (Inventory making and capacity building system in Hungary). Drugi del srečanja, ki je potekal pod moderatorstvom Martona Bekeja, namestnika vodje Oddelka za javno izobraževanje in umetnost Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je obsegal predstavitve posameznih primerov nacionalnega evidentiranja nesnovne kulturne dediščine (Leena Marsio, Finska; Albert Van Der Zeijden, Nizozemska; Saša Srećkovič, Srbija; Anita Vaivade, Latvija). V tretjem delu, ki ga je moderiral Tim Curtis, je Lazslo Felföldi iz Inštituta za muzikologijo Madžarske Akademije znanosti predstavil možnosti sodelovanja med državami.

V Madžarskem muzeju na prostem sva se udeležili tudi odprtja Binkoštnega festivala, na katerem se vsako leto predstavljajo madžarske skupine/skupnosti, vpisane kot nosilke nesnovne kulturne dediščine v madžarski nacionalni register in Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva ter nekatere gostujoče skupine iz drugih držav.

Prihod udeležencev srečanja na odprtje festivala. Foto: Anja Jerin, 2016. Predstavitev sokolarstva na Madžarskem. Foto: Anja Jerin, 2016. Nagovor direktorice Oddelka za nesnovno kulturno dediščino Eszter Csonka-Takacs na odprtju Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016. Skupno krašenje drevesa ob odprtju Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.

Skupno krašenje drevesa ob odprtju Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016. Udeleženci odprtja Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na festivalu so se predstavili tudi porabski Slovenci kot nosilci enote "Porabsko borovo gostüvanje", ki je bilo leta 2015 vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine na Madžarskem.

Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja v Madžarskem muzeju na prostem. Foto: Anja Jerin, 2016. Pozvačin. Foto: Anja Jerin, 2016.  Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja v Madžarskem muzeju na prostem. Foto: Anja Jerin, 2016.

 

Srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino, ki je potekalo v Madžarskem muzeju na prostem v Szentendreju. Foto: Anja Jerin, 2016.
Srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino, ki je potekalo v Madžarskem muzeju na prostem v Szentendreju. Foto: Anja Jerin, 2016.
Tim Curtis (Unesco) med prezentacijo. Foto: Anja Jerin, 2016.
Prihod udeležencev srečanja na odprtje festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.
Predstavitev sokolarstva na Madžarskem. Foto: Anja Jerin, 2016.
Nagovor direktorice Oddelka za nesnovno kulturno dediščino Eszter Csonka-Takacs na odprtju Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.
Skupno krašenje drevesa ob odprtju Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.
Skupno krašenje drevesa ob odprtju Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.
Udeleženci odprtja Binkoštnega festivala. Foto: Anja Jerin, 2016.
Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja v Madžarskem muzeju na prostem. Foto: Anja Jerin, 2016.
Pozvačin. Foto: Anja Jerin, 2016.
Predstavitev Porabskega borovega gostüvanja v Madžarskem muzeju na prostem. Foto: Anja Jerin, 2016.
Logotip Madžarskega muzeja na prostem. Foto: Anja Jerin, 2016.