Domov » Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, Ptuj, 12. maj 2016

Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, Ptuj, 12. maj 2016

Datum dogodka: 
12/05/2016

Vljudno vas vabimo na 5. srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, ki bo potekalo pod naslovom Živa kulturna dediščina − seznami, zbirke, varovanje in predstavitev v četrtek, 12. maja 2016, s pričetkom ob 9.30 uri v Miheličevi galeriji na Ptuju.

Vljudno vabljeni!

 

Organizatorji:

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

 

Program srečanja:

9:30 Prihod udeležencev

10:00 Odprtje srečanja in nagovori

 • Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
 • Ingrid Slavec Gradišnik, predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
 • Tanja Roženbergar, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja
 • Miroslav Senčar, župan Mestne občine Ptuj

10:15 Srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016

 • Naško Križnar, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana

10:30 Nesnovna kulturna dediščina Slovenije – izzivi in problemi po implementaciji Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine

 • Anja Jerin in Adela Pukl, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

11:15 ODMOR

11:30 Čezmejna kulturna dediščina prebivalcev ob zgornji Kolpi in Čabranki v hrvaškem in

slovenskem registru nesnovne kulturne dediščine – kako naprej?

 • Marko Smole, Etnološka zbirka Palčava šiša, Plešce

11:50 Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem – pred sprejetjem v avstrijski nacionalni seznam nesnovne dediščine UNESCO in po njem

 • Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec

12:10 Vpis porabske nesnovne dediščine v madžarski register – Pomen za ohranjanje kulturne dediščine med Slovenci v Porabju

 • Marija Kozar-Mukič, Komisija za kulturo pri Državni slovenski samoupravi, Gornji Senik

12:30 ODMOR

NOVINARSKI TRENUTEK: ČAS ZA INTERVJUJE

14:30 Zbirke kulturne dediščine med Alpami in Krasom (ZBORZBIRK) – projekt čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo

 • Marina Cernetig, Inštitut za slovensko kulturo, Špeter
 • Špela Ledinek Lozej in Mojca Ravnik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana

15:15 Tradicionalne pustne maske v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož

 • Andrej Brence, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

15:35 Sodobna prizadevanja za celostni razvoj rokodelstva in izzivi ter priložnosti za

Prihodnost

 • Kati Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka

15:55 »Muzej solinarstva« v Krajinskem parku Sečoveljske soline

 • Flavio Bonin, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

16:15 Nekatere zamisli z grajsko dediščino na ptujskem območju: dvorec in park Turnišče

 • Sandra Jazbec, podiplomska študentka etnologije in kulturne antropologije

16:35 Kam nas vodi dosedanji razvoj Dežele kozolcev?

 • Branka Brcar, Dežela kozolcev, Šentrupert

 

ZEMLJEVID DO MIHELIČEVE GALERIJE

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIJA MIHELIČEVE GALERIJE

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJA OB SREČANJU KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 2016