Domov » Škofjeloški pasijon - prvi slovenski vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Škofjeloški pasijon - prvi slovenski vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Uprizoritev Škofjeloškega pasijona. Foto: A. Jerin, 2014. Unescov Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na zasedanju v Adis Abebi v Etiopiji v četrtek 1. decembra 2016 Škofjeloški pasijon, ki ga po besedilu patra Romualda Marušiča iz leta 1721 v velikonočnem času uprizarjajo v Škofji Loki, uvrstil na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Slovenija je  Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine ratificirala leta 2008, začel pa je nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Škofjeloški pasijon je bil kot prva enota leta 2008 vpisan v Register in leta 2012 razglašen za nesnovno kulturno dediščino posebnega državnega pomena. Leta 2015 je Republika Slovenija oddala nominacijo za uvrstitev Škofjeloškega pasijona na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Ocenjevalno telo Unescovega Medvladnega odbora je leta 2016 nominacijo prepoznalo kot primerno in predlagalo vpis. Škofjeloški pasijon je tako kot prvi element nesnovne kulturne dediščine Slovenije uvrščen na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Pri pripravi nominacije smo sodelovali predstavniki in predstavnice Škofje Loke, Slovenskega etnografskega muzeja kot Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine Slovenije in Ministrstva za kulturo.

Slovenska delegacija v Adis Abebi: Magdalena Tovornik, Jože Štukl, Sandi Igličar in Jernej Tavčar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdio posnetek nominacije: