Domov » Register » Vzreja čebeljih matic kranjske čebele

Vzreja čebeljih matic kranjske čebele

Datum vpisa: 
20/12/2019

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Vzreja čebeljih matic kranjske čebele je dejavnost pridobivanja novih matic na podlagi odbire čebeljih družin z najboljšimi lastnostmi plemenskega materiala, in sicer z odvzemom vzrejnega gradiva iz njih, z gojenjem matičnih ličink ali z oprašitvijo matic.