Domov » Register » Tradicionalno pridelovanje morske soli

Tradicionalno pridelovanje morske soli

Datum vpisa: 
12/08/2015

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Foto: Primož Pipan, 2001.

Tradicionalno pridelovanje morske soli obsega vsakoletna vzdrževalna dela na nasipih v solnem polju ter v izparilnih in kristalizacijskih bazenih, vzgojo petole, pobiranje soli, njeno spravilo ter skrb za solinarsko orodje.