Domov » Register » Spletanje venčkov sv. Ivana

Spletanje venčkov sv. Ivana

Datum vpisa: 
22/03/2013

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Foto: Iztok Ilich, 2011.

Spletanje venčkov sv. Ivana na kresni večer in njihovo obešanje na vrata domov je značilno za vasi na Krasu. Šega temelji na ljudskem verovanju v posebno moč rastlin, nabranih na kresni večer, ki naj bi ljudi in domove varovale pred nesrečami.