Domov » Register » Sotiš

Sotiš

Datum vpisa: 
20/01/2021

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru 

Sotiš je prekmursko poimenovanje za ples v paru tipa šotiš, ki ga opredeljuje plesna struktura, sestavljena iz dveh trikorakov naprej (ali v desno – levo ) ter obrata v štirih korakih (ali trikorakih). Ponekod del izvedbe vključuje tudi ploskanje. 

Ob enoti so bili evidentirani nosilci: 

Folklorna skupina Veseli Marki, Osnovna šola Beltinci

Kulturno društvo Marko Beltinci – sekcija Folklorna skupina Marko

Kulturno umetniško društvo Beltinci