Domov » Register » Soseska Drašiči

Soseska Drašiči

Datum vpisa: 
07/12/2012

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Foto: Andrej Dular, 1992.

Soseska Drašiči je poseben način povezovanja vaščanov v vaški skupnosti. Je oblika vaške samouprave, ki temelji na skupnem gospodarskem in družbenem interesu kmečkih gospodarjev pri urejanju zadev, pomembnih za celotno vaško skupnost Drašiči.

Ob enoti je bil evidentiran en nosilec: Vaška skupnost Drašiči.