Domov » Register » Raba hišnih imen

Raba hišnih imen

Datum vpisa: 
28/09/2020

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 

Hišna imena so lastna imena hiš s pripadajočo posestjo, njihovih prebivalcev ter objektov v skupni lasti. Pogosto ostajajo dokaj nespremenjena kljub menjavi lastnikov ali njihovih priimkov. So pomemben element kulturnozgodovinskega spomina skupnosti.

Ob enoti je bilo identificiranih več nosilcev, ki se v Registru ne bodo evidentirali.