Domov » Register » Poslikavanje panjskih končnic

Poslikavanje panjskih končnic

Datum vpisa: 
17/05/2018

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Poslikane panjske končnice. Foto: A. Jerin, 2010

Poslikavanje panjskih končnic obsega poslikave pročelnih deščic čebeljih panjev, predvsem kranjičev. Od srede 18. stoletja naprej je izvirna oblika popularnega likovnega izražanja, značilna za precejšen del slovenskega etničnega ozemlja.

Ob enoti je bila evidentirana nosilka: 

Anja Bunderla