Domov » Register » Pletarstvo

Pletarstvo

Datum vpisa: 
12/04/2016

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Foto: M. Povše, 2014

Pletarstvo je izdelovanje predmetov s prepletanjem različnih, pretežno naravnih materialov, kot so šibje, vitre, slama in koruzno ličje. Razširjeno je kot domača, rokodelska, tudi dopolnilna in obrtna dejavnost z dolgo in bogato tradicijo.

Ob enoti so evidentirani nosilci (7): 

1. Franc Perko, 

2. Tončka Jemec, 

3. Radovan Pajić, 

4. Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče, 

5. Janez Krišelj, 

6. Janja Smrkolj in Jasmina Klopčič, 

7. Lucijan Grudina.