Domov » Register » Pletarstvo

Pletarstvo

Datum vpisa: 
12/04/2016

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Foto: Matej Povše, 2014.

Pletarstvo je izdelovanje predmetov s prepletanjem različnih, pretežno naravnih materialov, kot so šibje, vitre, slama in koruzno ličje. Razširjeno je kot domača, rokodelska, tudi dopolnilna in obrtna dejavnost z dolgo in bogato tradicijo.