Domov » Register » Planinska paša in predelava mleka

Planinska paša in predelava mleka

Datum vpisa: 
07/04/2020

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 

Planinska paša je sezonska gospodarska dejavnost, ki obsega poletno selitev živine na pašnike nad gozdno mejo ali na krčevine ter v primeru mlečnih planin tudi molžo in predelavo mleka.