Domov » Register » Planinska paša in predelava mleka

Planinska paša in predelava mleka

Datum vpisa: 
07/04/2020

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 

Planinska paša je sezonska gospodarska dejavnost, ki obsega poletno selitev živine na pašnike nad gozdno mejo ali na krčevine ter v primeru mlečnih planin tudi molžo in predelavo mleka.

Ob enoti so bili evidentirani nosilci: 

Miran Prezelj,

Pašna skupnost Kašina,

Agrarna skupnost Duplje Lepena, 

Cilka Mlakar, 

Pašna skupnost Lom – Podkuk, 

Igor Mlekuž, 

Lojze Frelih, 

Agrarna skupnost Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje, Koprivnik, 

Pašna skupnost Zaprikraj, 

Pašna skupnost Zaslap, 

Pašna skupnost Razor-Stador, 

Agrarna skupnost Zatolmin, 

Pašna skupnost Leskovca, 

Pašna skupnost Pretovč, 

Pašna skupnost Matajur