Domov » Register » Petje na tretko

Petje na tretko

Datum vpisa: 
28/09/2020

Spodaj najdete krajše opise v Registru vpisanih enot

Podzvrsti: 

Petje na tretko je pevski način, ko se osnovnemu triglasju pridruži četrti glas, imenovan tretka. Način petja na tretko je bil razširjen po celotnem slovenskem ozemlju, danes ga izvajajo le posamezne skupine.

Ob enoti je bil evidentiran nosilec: 

Pevke ljudskih pesmi Trstenke – društvo Trstenke