Domov » Register » Petje na četrtko

Petje na četrtko

Datum vpisa: 
02/06/2021

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Petje na četrtko. Foto: A. Šiljar, 2019

Petje na četrtko je pevski način, ko se osnovnemu štiriglasju v najvišji legi pridružita tretji (tretka) in četrti (četrtka) glas nad basom. Način petja na četrtko je znan na območju Luč v Zgornji Savinjski dolini.

Ob enoti je bil evidentiran en nosilec: Ljudski pevci Kulturno-umetniškega društva Tone Mlačnik Luče