Domov » Register » Obhodi kurentov

Obhodi kurentov

Datum vpisa: 
26/04/2012

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Foto: Andrej Brence, 2010.

Obhodi kurentov so pustna šega in prireditev na Ptujskem in Dravskem polju, v Halozah in Slovenskih goricah. Kurent je najbolj množičen tradicionalen pustni lik, ki po ljudskem verovanju preganja zimo in vabi v deželo pomlad.

Obhodi kurentov so bili 25. 12. 2015 razglašeni za živo mojstrovino državnega pomena.

Obhodi kurentov so bili 7. 12. 2017 vpisani na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Ob enoti je bilo do sedaj evideniranih 24 nosilcev: 

1. Kulturno društvo folklornih dejavnosti korant Spuhlja

2. Kulturno umetniško društvo Baron – sekcija koranti

3. Društvo koranti Podlehnik

4. Turistično društvo občine Markovci

5. Društvo kurenti Center Ptuj

6. Kulturno društvo Rogoznica, sekcija Koranti Rogoznica

7. Etnografsko društvo Kurent

8. Društvo Kurenti Ptuj 1

9. Turistično društvo Koranti iz Pobrežja

10. Etnografsko društvo Ježevka

11. Društvo Koranti Grajena

12. Društvo koranti Destrnik

13. Kulturno folklorno društvo Podlehnik

14. Kulturno, turistično in etnografsko društvo korantov demoni

15. Etnološko društvo Markovci

16. TeDe Korant Klub Turnišče Draženci

17. Etnografsko društvo Zvonec

18. Folklorno društvo 'Anton-Jože Štrafela' Markovci pri Ptuju

19. Etnografsko kulturno društvo veseli Korant

20. Etnografsko društvo Korantov duh Ptuj

21. Etnografsko društvo Novi koranti 94, Matej Medved

22. Etnografsko društvo KORANT 94 (nosilec ni več aktiven), 

23. Folklorno društvo Lancova vas, Sekcija Koranti

24. KD Draženci, Sekcija TeDe Korant klub (nosilec ni več aktiven).