Domov » Register » Istrskobeneški govori v slovenski Istri

Istrskobeneški govori v slovenski Istri

Datum vpisa: 
22/07/2021

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: 
Gesla: 
Istrskobeneški atlas SZ Istre. Foto: S. Todorović, 2020

Istrobeneški govori so italijanski narečni govori, ki jih pri sporazumevanju uporabljajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v priobalnih mestih slovenske Istre (Koper, Izola, Piran) in njihovih neposrednih zaledjih. 

Ob enoti je bilo identificiranih več nosilcev, ki se v Registru ne bodo evidentirali.