Domov » Register » Bovška slovstvena folklora

Bovška slovstvena folklora

Datum vpisa: 
08/06/2021

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Pripovedovalka Ana Mlekuž iz Čezsoče. Foto: B. Ivančič Kutin, 2018

Bovška slovstvena folklora je besedna umetnost govorjenega, narečnega jezika na območju od Vršiča in Predela prek Bovške kotline do Srpenice. Obsega folklorne pripovedi in pesmi ter folklorne obrazce, ki se prenašajo ustno med ljudmi različnih generacij.

Ob enoti je bilo identificiranih več nosilcev, ki se v Registru ne bodo evidentirali.