Domov » Register žive kulturne dediščine Slovenije (2008-2015)

Register žive kulturne dediščine Slovenije (2008-2015)

Od leta 2008 nastaja Register žive kulturne dediščine, v katerega smo do konca avgusta 2015 vpisali 42 elementov; nekateri izmed njih so bili razglašeni za mojstrovine državnega pomena.

S kratkimi opisi enot, povzetih iz Registra žive kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RD, želimo predstaviti enote slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki je bila vanj vpisana v letih 2008–2015, in tako povečati zavedanje o njenem pomenu. Upamo tudi, da bo knjižica nosilce nesnovne kulturne dediščine spodbudila k pripravi pobud za vpis v Register, ki je eden od načinov evidentiranja in ohranjanja nesnovne kulturne dediščine Slovenije.

Register žive kulturne dediščine Slovenije