Domov » Podelitev certifikata Škofjeloškemu pasijonu

Podelitev certifikata Škofjeloškemu pasijonu

V sredo 8. marca 2017 je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekala uradna podelitev certifikata ob vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Certifikat je županu Občine Škofja Loka mag. Mihu Ješetu slovesno podelila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik.

Po podelitvi certifikata je sledilo tudi odprtje fotografske razstave z zasedanja Unescovega Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki je decembra 2016 potekalo v Addis Ababi v Etiopiji.

 

PROGRAM DNEVOV ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA 2017

Obiskovalci pred Kristalno dvorano v Sokolskem domu. Foto: A. Jerin, 2017. Razstava z zasedanja Unescovega Medvladnega odbora. Foto: A. Jerin, 2017. Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe ob predstavnicah Ministrstva za kulturo. Foto: A. Jerin, 2017. Odigran prizor iz Škofjeloškega pasijona. Foto: A. Jerin, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe med nagovorom. Foto: A. Jerin, 2017. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik med nagovorom. Foto: A. Jerin, 2017. Glasbeni premor med prireditvijo. Foto: A. Jerin, 2017.

 

 

 

 

Podelitev certifikata. Foto: A. Jerin, 2017.