Domov » Koledar dogodkov » Krožni pohod s pripovedkami in mitologijo naših prednikov, Osilnica, 1. maj 2019

Krožni pohod s pripovedkami in mitologijo naših prednikov, Osilnica, 1. maj 2019

Datum dogodka: 
01/05/2019

Lepo vabljeni /// Srdačno pozvani

na krožni pohod iz Osilnice do Strojičev, preko Podvrha in Bezgovice do Čačiča in Padova in nazaj s pripovedkami in mitologijo naših  prednikov /// Na kružni pohod  iz Osilnice do Strojičev, preko Podvrha i Bezgovice do Čačiča i Padova   te natrag, s pričama i mitologijom naših predaka.

1. maja 2019, ob 9:30 pred cerkvijo v Osilnici /// 1. svibanj 2019, u 9:30 sati ispred crkve u Osilnici.

S pohodom in njegovo vsebino domačini z ene in druge strani meje pridružujemo pobudi za uvrstitev skupnega mitološkega prostora doline v registra nesnovne dediščine RS in RH. Naši govori so že vpisani v oba registra od leta 2015. /// S pohodom i njegovim sadržajem  domačini s jedne i s druge strane granice pridružujemo se iniciativi za uvrštenje jedinstvenog mitološkog prostora doline u registre nematerijalne kulturne baštine RH i RS. Naši govori su več upisani u oba dva registra od 2015. godine.

Se vidimo / Vidimo se,

Marko Smole

Etnološka zbirka Palčava šiša, Plešce

VABILO