Domov » Aktivnosti koordinatorja » V Register vpisani novi enoti

V Register vpisani novi enoti

Ministrstvo za kulturo je na predlog Slovenskega etnografskega muzeja / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 28. septembra 2020 v Register nesnovne dediščine vpisalo dve novi enoti – Petje na tretko in Raba hišnih imen.

Petje na tretko je način petja, ko je osnovnemu triglasju, ki ga sestavljajo osnovni glas (naprej), spremljevalni glas (čez) in bas, v najvišji pevski legi dodan četrti glas, imenovan tretka. Triglasje se s tretko razširi v štiriglasje. Ob enoti je bil evidentiran en nosilec, to so Pevke ljudskih pesmi Trstenke – društvo Trstenke.

Hišna imena so lastna imena hiš s pripadajočo posestjo, njihovih prebivalcev ter objektov v skupni lasti. Pogosto ostajajo dokaj nespremenjena kljub menjavi lastnikov ali njihovih priimkov. So pomemben element kulturnozgodovinskega spomina skupnosti.
Zaradi številčnosti se nosilci ob enoti ne bodo evidentirali.

Register nesnovne dediščine trenutno šteje 86 enot in 238 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.