Domov » Aktivnosti koordinatorja » V Register vpisani dve novi enoti in evidentiran nov nosilec

V Register vpisani dve novi enoti in evidentiran nov nosilec

Ministrstvo za kulturo je na predlog Slovenskega etnografskega muzeja / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 20. januarja v Register nesnovne kulturne dediščine vpisalo dve novi enoti – Sotiš in Šamarjanka, in evidentiralo novega nosilca ob že vpisani enoti Obhodi pustnih oračev - KED Orači Lancova vas

Sotiš je prekmursko poimenovanje za ples v paru tipa šotiš, ki ga opredeljuje plesna struktura, sestavljena iz dveh trikorakov naprej (ali v desno – levo ) ter obrata v štirih korakih (ali trikorakih). Ponekod del izvedbe vključuje tudi ploskanje. 

Šamarjanka je prekmurski ples v paru z dvodelno strukturo: za prvi del je značilna ponavljajoča izvedba dveh bočnih korakov in polobrata, za drugi del pa ponavljajoči polobrati v levo in desno. Plešejo ga ob melodiji v tridobnem taktovskem načinu. 

Ob enotah sta bila evidentirana dva nosilca - Folklorna skupina Veseli Marki, ki deluje v Osnovni šoli Beltinci, in sekcija Folklorna skupina Marko, ki deluje v Kulturnem društvu Marko Beltinci. 

Ob v Register nesnovne kulturne dediščine že vpisani enoti Obhodi pustnih oračev je bil evidentiran nov nosilec - Kulturno etnografsko društvo Orači lancova vas. 

V Register nesnovne kulturne dediščine je trenutno vpisanih 89 enot in 244 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.