Domov » Aktivnosti koordinatorja » V Register vpisane tri nove enote

V Register vpisane tri nove enote

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 3. 4. 2020 v Register nesnovne dediščine vpisalo dve enoti nesnovne kulturne dediščine – Obisk dedka Mraza in Apiterapijo. 7. aprila pa je v Register vpisalo še enoto Planinska paša in predelava mleka.
Dedek Mraz je prijazen starec z dogo belo brado in brki, ki pred novim letom obiskuje in obdaruje otroke doma, v vrtcih, šolah, delovnih ustanovah in na raznih prireditvah. Oblečen je v vezen kožuh in pokrit s polhovko. Ob enoti Obisk dedka Mraza je bil evidentiran en nosilec – Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Planinska paša je sezonska gospodarska dejavnost, ki obsega poletno selitev živine na pašnike nad gozdno mejo ali na krčevine ter v primeru mlečnih planin tudi molžo in predelavo mleka. Ob enoti Planinska paša in predelava mleka je bilo evidentiranih 13 nosilcev.
Apiterapija obsega na tradicionalnih znanjih, izkušnjah posameznikov in kliničnih raziskavah temelječe preventivne in kurativne metode zdravljenja ljudi in živali s pomočjo zdravilnih učinkovin čebeljih pridelkov in čebel. Ob enoti Apiterapija je bil evidentiran en nosilec – Čebelarska zveza Slovenije.

Trenutno je v Register nesnovne dediščine vpisanih 79 enot in 226 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.