Domov » Aktivnosti koordinatorja » V Register vpisana nova enota

V Register vpisana nova enota

logotip

Kot 119. enoto nesnovne kulturne dediščine je Ministrstvo za kulturo 19. junija v Register nesnovne kulturne dediščine na predlog Slovenskega etnografskega muzeja kot Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine vpisalo enoto Sonaravno gospodarjenje z gozdovi.


Ob enoti so bili identificirani naslednji nosilci: lastniki in lastnice gozdov v Sloveniji, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Pro Silva Slovenija – združenje za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in Pahernikova ustanova. Zaradi številčnosti se nosilci v Registru ne bodo evidentirali. Predlagatelj pobude za vpis v Register je Koroški pokrajinski muzej


Sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Foto: J. Mrakič, 2021

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi temelji na načrtnem delu z gozdom. V ospredju je skrb za celostno delovanje in ohranjanje gozdnega ekosistema. Obsega znanja in veščine o rastiščih, izbiri drevesnih vrst, sestojnih zgradb, negi in obnovi gozdov ter posnema zgradbo in razvoj naravnih gozdov.

 

 


Register trenutno šteje 119 enot in 362 evidentiranih nosilcev.

Naslednji rok za oddajo pobud za vpis novih enot v Register je 15. 9. 2024.