Domov » Aktivnosti koordinatorja » Udeležba predstavnic Koordinatorja na mednarodnem simpoziju o borovem gostuvanju in vleki ploha

Udeležba predstavnic Koordinatorja na mednarodnem simpoziju o borovem gostuvanju in vleki ploha

Borovo

Slovensko etnološko društvo je v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem / Koordinatorjem varstva nesnovne kulturne dediščine, Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Zvezo Slovencev na Madžarskem, 26. in 27. septembra 2022, organiziral mednarodni simpozij Borovo gostüvanje: Med izviri in prihodnostjo šege / Rönkhúzás: A szokás eredete és jövője / Blochziehen: Between the Origins and the Future of the Ritual. Dvodnevni simpozij je potekal v Slovenskem kulturnem in informacijskem centru v Monoštru / Szentgotthárd na Madžarskem.

Strokovnjakinje in strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije in Madžarske smo izmenjevali mnenja, iskali vzporednice in razlike med vleko ploha in borovim gostüvanjem. Simpozija so se z aktivnimi prispevki udeležile tudi predstavnice SEM-a/Kordinatorja - dr. Nena Židov, mag. Anja Jerin in mag. Adela Pukl. 

ZBORNIK POVZETKOV 

Nekaj utrinkov s simpozija si lahko ogledate spodaj. 

Registracija udeležencev. Foto: A. Jerin, 2022

Adela Pukl med pozdravnimi nagovori. Foto: A. Jerin, 2022

Andrea Kovač, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, med pozdravnim nagovorom. Foto: A. Jerin, 2022

Adela Pukl med prispevkom o vleki ploha v Sloveniji. Foto: A. Jerin, 2022

Anja Jerin in Nena Židov sta spregovorili o borovem gostuvanju in vleki ploha v slovenskem Registru nesnovne dediščine. Foto: A. Pukl, 2022

Adela Pukl, Marija Kozar Mukič in Mojca Ravnik med oblikovanjem zaključnih misli simpozija. Foto: A. Jerin, 2022