Domov » Aktivnosti koordinatorja » TEREN: Posavsko štehvanje, spletanje venčkov sv. Ivana in Skok čez kožo

TEREN: Posavsko štehvanje, spletanje venčkov sv. Ivana in Skok čez kožo

V mesecu juniju in v začetku julija so predstavniki Koordinatorja dokumentirali tri šege, ki so bile v preteklih letih vpisane v Register nesnovne dediščine, ki trenutno šteje 107 enot nesnovne kulturne dediščine in v katerem je evidentiranih 284 nosilcev nesnovne kulturne dediščine. Gre za Posavsko štehvanje, ki je bilo v Register vpisano leta 2012, Spletanje venčkov sv. Ivana, ki je bilo vpisano leta 2013 in Skok čez kožo, ki je bil vpisan v lanskem letu.  

V Savljah je 18. 6. 2022 potekalo že 68. Posavsko štehvanje. Gre za konjeniško igro in prireditev, na kateri jezdeci med dirom s kovinskim kijem razbijajo na drog nasajen lesen sodček. Štehvanje vsako leto organizirajo v Savljah, eni od nekdanjih vasi ljubljanskega Posavja. Ob enoti je evidentiran en nosilec – to je Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče – Združenje. Posavsko štehvanje je dokumentirala Nena Židov.

Posavsko štehvanje. Foto: N. Židov, 2022

Posavsko štehvanje. Foto: N. Židov, 2022

Posavsko štehvanje. Foto: N. Židov, 2022

 

 

 

 

 

V Štanjelu je 19. 6. 2022 potekala delavnica izdelovanja venčkov sv. Ivana. Spletanje venčkov sv. Ivana je šega, značilna za vasi na Krasu in v Goriških Brdih. Temelji na ljudskem verovanju v posebno moč rastlin, nabranih na kresni večer, ki naj bi ljudi in domove varovale pred nesrečami. Delavnico izdelovanja venčkov sv. Ivana je dokumentiral Miha Špiček.

Posavsko štehvanje. Foto: N. Židov, 2022

Spletanje venčkov sv. Ivana. Foto: M. Špiček, 2022

Spletanje venčkov sv. Ivana. Foto: M. Špiček, 2022

 

 

 

 

 

V Velenju pa se je 2. 7. 2022 odvil 61. Skok čez kožo. Pri tem gre za rudarsko šego, s katero novinci vstopajo v rudarski poklic. Običajno jo izvedejo ob koncu šolanja v sklopu rudarskega praznika. Novinec s skokom čez kožo simbolično preskoči rudniški jašek, dobi svojega botra in se zaobljubi poklicu. Šego sta dokumentirala Blaž Verbič in Anja Jerin.

Skok čez kožo. Foto: A. Jerin, 2022

Skok čez kožo. Foto: A. Jerin, 2022

Skok čez kožo. Foto: A. Jerin, 2022