Domov » Aktivnosti koordinatorja » Slovenija oddala multinacionalno nominacijo Tradicije reje lipicancev

Slovenija oddala multinacionalno nominacijo Tradicije reje lipicancev

Slovenski etnografski muzej je strokovno sodeloval pri pripravi multinacionalne nominacije Tradicije reje lipicancev za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki je bila danes oddana na sedež Unesca.
Pri nominaciji so poleg Slovenije, ki je nominacijo tudi koordinirala, sodelovale še Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Madžarska, Italija, Romunija in Slovaška.
Predstavnice Slovenskega etnografskega muzeja, ki opravlja naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, dr. Nena Židov in mag. Anja Jerin sta sodelovali pri strokovni pripravi besedila, Nadja Valentinčič Furlan pa je koordinirala nastanek filma, ki je sestavni del nominacije. Slovensko delovno skupino so sestavljali še Špela Spanžel kot predstavnica Ministrstva za kulturo, ki je tudi vodila koordinacijo nominacije, in predstavnik Kobilarne Lipica, mag. Janez Rus.
Nominacijo bo ocenjevalo evalvacijsko telo, o njenem vpisu pa bo konec leta 2021 odločal Unescov Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine.