Domov » Aktivnosti koordinatorja » Novi vpisi v Register

Novi vpisi v Register

logotip

Ministrstvo za kulturo je v mesecu februarju na predlog SEM / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine vpisalo dve novi nosilki, ki sta bili evidentirani ob v registru že vpisanih enotah, ter dve novi enotiSokolarstvo in sokolarjenje in Tradicionalno vabljenje na poroko v Prekmurju.

 

Matejka Javornik. Foto: M. Javornik, 2015

Ob enoti Izdelovanje papirnatih rož je bila evidentirana že 21. nosilka te enote – Matejka Javornik.

Matejka Javornik se z izdelavo cvetja iz krep papirja ukvarja od leta 2008. Njeno znanje izdelovanja papirnatega cvetja izhaja predvsem iz tuje literature, ki jo je natančno preučevala, iz opazovanja naravnih vzorcev in oblik cvetja ter iz ustvarjanja lastnih načrtov in tehnik za njihovo izdelavo. Pri svojem delu združuje tradicionalna znanja s sodobnimi inovativnimi rokodelskimi tehnikami. Svoje znanje izdelovanja papirnatih rož prenaša na zainteresirane na individualnih in skupinskih ustvarjalnih delavnicah tako v domači delavnici kot drugje. Izdelke predstavlja na razstavah in različnih publikacijah. Kot redna avtorica člankov v reviji Unikat je med leti 2012 in 2023  sodelovala s številnimi prispevki. Leta 2020 je izdala tudi priročnik o izdelovanju cvetja iz krep papirja. Za svoje izdelke je Matejka Javornik leta 2009 prejela certifikat Art&Craft, ki ga podeljuje Obrtna zbornica Slovenije.

Andreja Stankovič. Foto: T. Stankovič, 2011

Ob enoti Tradicionalno lončarstvo je bila vpisana nosilka Andreja Stankovič. Pod to enoto je trenutno evidentiranih 8 nosilcev.

Andreja Stankovič se je z lončarstvom začela ukvarjati leta 1989. Z možem sta sama izdelala prvo električno vreteno. Ne izhaja iz lončarske družine, toda njena prababica je izvirala iz Dolenje vasi, v kateri je bila lončarska dejavnost prisotna skoraj pri vsaki hiši. Znanje je pridobivala pri več lončarjih na Dolenjskem, še zlasti pri pokojnem lončarju Jožetu Pungerčarju iz Gruče pri Šentjerneju ter Francu Škodi in njegovem očetu iz Prekope pri Šentjerneju. Poleg izdelkov, narejenih s tradicionalnimi tehnikami (sklede, polički, potičnice, pekači), izdeluje tudi keramične izdelke v drugih tehnikah in sodobnih oblikah. Izdeluje tudi replike muzejskih izdelkov in različno uporabno keramiko (luči, posode za med, čajnike, lončke). Za svoje izdelke je prejela več nagrad in certifikat Art&Craft, ki ga podeljuje Obrtna zbornica Slovenije. Svoje znanje prenaša na zainteresirane v svoji lončarski delavnici, v kateri poleg turističnega produkta Dan z lončarjem izvaja tudi tečaje za vse generacije. Znanje tradicionalnega lončarjenja je prenesla tudi na hčer in sinova. Delavnice ustvarjanja z lončarskim vretenom izvaja tudi v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji.

Registru sta bili dodani še dve novi enoti (Sokolarstvo in sokolarjenje in Tradicionalno vabljenje na poroko v Prekmurju), tako da register trenutno šteje 117 enot in 357 vpisanih nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Sokolarstvo in sokolarjenje: Sokolarstvo obsega znanje o gojitvi ptic ujed in njihovem urjenju v lovu (sokolarjenju) v njihovem naravnem okolju. Sokolarji s svojimi pticami vzpostavijo močno vez in se zavežejo k njihovi gojitvi, šolanju in vseživljenjski oskrbi.

Sokolarstvo in sokolarjenje. Foto: M. Vranic, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalno vabljenje na poroko v Prekmurju: V Prekmurju je ohranjeno vabljenje na poroko, ki je bilo v preteklosti del tradicionalne poroke. Pozvačin v značilni opravi na prošnjo ženina in neveste obiskuje njune sorodnike, sosede, znance ter prijatelje in jih s posebnim, pogosto šaljivim nagovorom vabi na poroko.

Tradicionalno vabljenje na poroko v Prekmurju. Foto: Z. Gnezda, 2011 (ZTKŠ Beltinci