Domov » Aktivnosti koordinatorja » Nova enota vpisana v Register

Nova enota vpisana v Register

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 18. aprila 2018 v Register nesnovne dediščine vpisalo novo enoto z imenom Pritrkavanje.

Pritrkavanje je način izvajanja ritmičnih obrazcev z udarjanjem kemblja ob obode cerkvenih zvonov. Kot del ljudske glasbene tradicije ga skupine pritrkovalcev izvajajo po celotni Sloveniji, največkrat na dan cerkvenega praznika.

Pritrkavanje. Foto: M. Kovačič, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob enoti je bil evidentiran en nosilec - Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina iz Ajdovščine

Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina. Foto: G. Babič, 2015Pritrkovalsko društvo Ivan Mercina je prevzelo ime po pritrkovalcu, zvonoslovcu, glasbeniku in skladatelju Ivanu Mercini. Pritrkovalci PD Ivan Mercina njegovo delo nadaljujejo in nadgrajujejo, saj se trudijo združiti vse pritrkovalce v Koprski škofiji in širše po Sloveniji. Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2006, združuje strokovnjake in ljubitelje pritrkavanj na cerkvene zvonove. Pritrkovalci se redno udeležujejo pritrkovalskih srečanj po Sloveniji, organizirajo srečanja in tekmovanja v svoji regiji, pomagajo drugim pritrkovalskim skupinam pri organizaciji in skrbijo, da svoje znanje prenašajo na mlajše generacije. Najodmevnejša projekta društva sta »Vipavska pritrkava«, v katerem so se po določenem zaporedju oglašali zvonovi v Vipavski dolini, kar je snemala tudi nacionalna televizija, ter prireditev ob desetletnici delovanja, na kateri so poleg glasbe na zvonove z avdiovideo projekcijo prikazali zgodovino zvonov, strokovne prispevke o zvonovih in delovanje društva.

V Register nesnovne dediščine je trenutno vpisanih 63 enot in 178 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.