Domov » Aktivnosti koordinatorja » Nov vpis v Register

Nov vpis v Register

logotip

Ministrstvo za kulturo je na predlog Slovenskega etnografskega muzeja/Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 22. 7. 2021 v Register nesnovne kulturne dediščine vpisalo že 96. enoto – Istrskobeneški govori v slovenski Istri.

Istrobeneški govori so italijanski narečni govori, ki jih pri sporazumevanju uporabljajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v priobalnih mestih slovenske Istre (Koper, Izola, Piran) in njihovih neposrednih zaledjih. Ob enoti je bilo identificiranih več nosilcev, ki pa se v Registru ne evidentirajo.

Register nesnovne kulturne dediščine trenutno šteje 96 enot in 263 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Istrskobeneški atlas SZ Istre. Foto: S. Todorović, 2020