Domov » Aktivnosti koordinatorja » Kolo trajnostnega razvoja sedaj tudi v slovenskem jeziku

Kolo trajnostnega razvoja sedaj tudi v slovenskem jeziku

Z veseljem vam sporočamo, da je Slovenski etnografski muzej / Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine v sodelovanju s finskimi kolegi, ki so v okviru projekta »NORTHERN DIMENSION PARTNERSHIP ON CULTURE: CREATING NEW PRACTICES OF SUSTAINABILITY - Cross-sectorial creativity in the era of climate change« (Severna perspektiva partnerstva o kulturi: uvajanje novih praks trajnosti – med-sektorska ustvarjalnost v obdobju podnebnih sprememb) razvili Kolo trajnostnega razvoja, pripravil tudi slovensko različico tega pripomočka.
Pripomoček Kolo trajnostnega razvoja, ki je bil do sedaj preveden že v 16 jezikov, je sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Namenjen je vsem, ki se ukvarjate z nesnovno kulturno dediščino in njenim varovanjem v okviru trajnostnega razvoja. Pripomoček izpostavlja štiri dimenzije trajnostnega razvoja (ekološko, ekonomsko, družbeno in kulturno), ki jih sestavlja osem kategorij vprašanj, ki nas umerjajo k iskanju odgovorov o trenutnem stanju nesnovne kulturne dediščine.
Kolo trajnostnega razvoja je trenutno na voljo v PDF obliki za tisk na vašem domačem tiskalniku, v kratkem pa bomo poskrbeli tudi za tiskano verzijo.

Shranite ga s klikom na povezavo