Domov » Aktivnosti koordinatorja » Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2024

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2024

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov, namenjenih varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine posebnega pomena ter tistih projektov varovanja in oživljanja nesnovne kulturne dediščine, ki so neogibno nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo.

Namen javnega razpisa je s finančno podporo krepiti izvajanje javnih kulturnih projektov na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine.

Cilji tega javnega razpisa so spodbujati:

varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;
zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine;
zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 18. decembra 2023.

Javni razpis je bil 17. novembra 2023 objavljen v Uradnem listu (številka 116/2023).

Več o javnem razpisu na spletni strani Ministrstva za kulturo. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: 

Zoran Pistotnik

01 400 79 66
zoran.pistotnik@gov.si