Domov » Aktivnosti koordinatorja » 20. maj - svetovni dan čebel

20. maj - svetovni dan čebel

20. maja obeležujemo svetovni dan čebel, ki je bil konec leta 2017 s strani Organizacije Združenih narodov razglašen ravno na predlog Slovenije, ki spada v sam svetovni vrh glede organiziranosti, prenosa znanja in ozaveščenosti ljudi o pomenu čebel.
Velik pomen čebelarstvu v Sloveniji izkazujemo tudi z vpisi enot v Register nesnovne dediščine, kjer je trenutno vpisanih kar 80 enot. Med njimi so tudi Čebelarstvo, Prevozno čebelarstvo, Izdelovanje panjev in čebelnjakov, Vzreja čebeljih matic kranjske čebele in Apiterapija. Spodaj na kratko predstavljamo posamezne v Register vpisane enote in ob 20. maju čestitamo vsem čebelarjem, ki opravljajo svoje poslanstvo z veseljem in ponosom!

Tradicionalno čebelarstvo, ki je zelo prisotno na slovenskem območju, kjer deluje preko 10 000 čebelarjev, je kmetijska dejavnost gojenja čebel v gospodarske namene in preživljanje prostega časa. Slovenski čebelarji so razvili posebno znanje gradnje čebelnjakov ter oskrbovanja čebeljih družin in močno stanovsko organiziranost. Povezuje jih Čebelarska zveza Slovenije, katere glavno poslanstvo je skrb za ohranjanje tradicije in nadaljnji kakovosten razvoj čebelarstva, ki je na Slovenskem pomembna gospodarska panoga z dolgo tradicijo.

Prevozno čebelarstvo je prevažanje čebel v panjih za boljše izkoriščanje čebelje paše. Pri tem je treba poznati tehnologijo čebelarjenja in prevažanja, lastnosti medovitih rastlin ter pozorno spremljati vremenske razmere in poznati ustrezno zakonodajo.

Čebelnjaki so gospodarske stavbe, namenjene panjem za čebelje družine in čebelarjevemu delu. So značilnost slovenske kulturne krajine. Za njihovo izdelovanje je potrebno tehnično, estetsko, gospodarsko in obrtniško znanje.

Vzreja čebeljih matic kranjske čebele je dejavnost pridobivanja novih matic na podlagi odbire čebeljih družin z najboljšimi lastnostmi plemenskega materiala, in sicer z odvzemom vzrejnega gradiva iz njih, z gojenjem matičnih ličink ali z oprašitvijo matic.

Apiterapija obsega na tradicionalnih znanjih, izkušnjah posameznikov in kliničnih raziskavah temelječe preventivne in kurativne metode zdravljenja ljudi in živali s pomočjo zdravilnih učinkovin čebeljih pridelkov in čebel.