Domov » Register » Suhozidna gradnja

Suhozidna gradnja

Datum vpisa: 
20/05/2016

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Suhozidna gradnja. Foto: Eda Belingar, 2014.

Suhozidna gradnja je veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna, pridobljenega s čiščenjem in urejanjem zemljišč, ter ob razumevanju skladnje nastajajo različni tipi trdnih kamnitih objektov.

Veščina suhozidne gradnje: znanje in tehnike je bila 28. 11. 2018 vpisana na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Ob enoti so bili evidentirani nosilci: 

Boris Čok, 

Rudi Bak (nosilec ni več aktiven), 

Dejan Zadravec, 

Sergij Palčič

Dušan Okoren, 

Ivan Pavlin, 

Mitja Kobal

Zdravko Škrlj