Domov » Node » Nova vpisa v Register

Nova vpisa v Register

Ministrstvo za kulturo je 21. avgusta 2020 na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine vpisalo dve novi enoti – Solčavski govor in Ljubiteljsko gledališče. Register tako šteje že 84 enot in 237 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Solčavski govor je najzahodnejši govor štajerske narečne skupine in različek zgornjesavinjskega narečja slovenskega jezika, ki ga govorijo na območju občine Solčava. Poseben je zaradi arhaičnosti in mnogih vplivov koroške narečne skupine. Ob enoti je bil evidentiran en nosilec - Kulturno društvo Franc Herle Solčava.

Ljubiteljsko gledališče je oblika gledališke dejavnosti, ki združuje prostovoljne člane različnih starostnih skupin, statusov in poklicev, ki pod okriljem raznih društev pripravljajo in izvajajo gledališke uprizoritve. Ob enoti so bili evidentirani trije nosilci - Šentjakobsko gledališče Ljubljana – društvo, Kulturno društvo Svoboda Brestanica – gledališka sekcija in Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan.